Selasa, 20 Mac 2018

PAS penipu umat melayu dalam perkara "jihad" - perjuangan.

PAS jangan secara berterusan menjadikan Agama (ad-deen : tauhid-1 @ tauhid rububiyyah), Islam (al-Islam : tauhid-2 @ i'ttiqad uluhiyyah) serta Furu' baginya : Aqidah (al-Iman : Furu'-2) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu : Furu'-1) untuk terus menipu & mengelirukan umat melayu bagi tujuan duniawi - politik (jawatan, pangkat, kuasa, popularity, nama, gelar, kekayaan duniawi).

<3 Tidak ada samasekali apa yang kamu fahami sebagai "perjuangan (jihad) Islam (al-Islam - jihaadie fie al-Islam) & tidak ada juga apa yang kamu katakan "perjuangan (jihad) Agama (ad-deen - jihaadie fie ad-deen) itu... melainkan : "perjuangan (jihad) fie sabielillaahi" : pada jalan Allah (kebenaran, kebaikan, kebajikan) serta "perjuangan oleh diri terhadap diri sendiri" nak jadi Islam (al-Islam yang diredhoi Allah)... atau nak jadi Yahudi (al-Yahud yang dilaknati Allah - Syirik)... atau nak jadi Syiah (Syiaeyyah : baru yang yang dilaknati Allah - Syirik)... atau nak jadi Trinity : Nasrani (an-Nasyoro yang dilaknati Allah - Syirik) serta perjuangan (jihad) Dakwah Lillaahi ... 
... (Y) Perjuangan (jihad) "fie sabielillaahi" (kebenaran : haq, kebaikan : adil, kebajikan : qisty dengan syarat-syarat yang amat jelas :

1) (Y) Apabila negara (wilayah) umat Islam diserang : ceroboh : diganggu gugat...
2) (Y) Apabila umat kamu (Islam) disekat / serang / bunoh semasa hendak ke Masjid / Haji...
3) (Y) Apabila Kabilah perdagangan umat kamu disekat / serang / bunoh / rampas barang perdagangan dijalan perdagangannya...
4) (Y) Apabila wanita / anak gadis / kanak-kanah umat kamu dicolek / rogol / bunoh...
5) (Y) Apabila harta benda umat kamu dirampas dengan cara yang salah.
///
Ab Sheikh Yunan 

Cicit TG Tuan Padang III, kelantan
Ex WO (YoS Anly) (B)

Adakah PAS golongan manusia berI'ttiqad (yakin qalbu) Syirik - Syiah (Syiaeyyah - baru) di bumi Malaysia hari ini ?

Hallo !... puak-puak taksub PAS semua peringkat, Ambo nak royak nie !!!

BAHAWA : <3 Politik (as-siasah syareyyah) itu memang ada dalam Islam (al-Islam), tetapi masuknya politik (as-siasah syareyyah) itu dalam Islam (al-Islam) melalui pintu Syariah-Fiqh (al-Ilmu : Furu'-1) sahaja, sebab itu memilih @ melantik pemimpi bagi golongan ahlu sunnah wal-Jamaah hanya perkara Syariah-Fiqh (al-Ilmu : Furu'-1) sahaja, bukan perkara Aqidah (al-Iman : Furu'-2 - rukun Iman) & juga bukan perkara I'ttiqad (al-Islam : Pokok-2 - i'ttiqad uluhiyyah), maka sudah tentu bukan perkara Tauhid (ad-deen : Pokok-1 - tauhid rububiyyah).

... (Y) MELAINKAN golongan manusia yang berI'ttiqad (yakin qalbu) Syirik - SYIAH (Syiaeyyah - baru) memang golongan Syiah (Syiaeyyah - baru) itu baginya melantik @ memilih pemimpin adalah termasuk perkara AQIDAH (al-Iman - rukun Iman) baginya... 


<3 APAKAH PAS golonganberI'ttiqad SYIAH (Syiaeyah -baru) dibumi malaysia ?
///
Ab Sheikh Yunan
Cicit TG Tuan Padang III, Kelantan
Ex WO (YoS Anly) (B)

Khamis, 15 Mac 2018

Benarkah pengertian Islam mengikut kefahaman ini ?

A014 

ASLAMA :
Katakanlah (wahai Muhammad): "Patutkah aku mengambil (memilih) pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Ia pula yang memberi makan dan bukan Ia yang diberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Aslam : Islam - Allah mencampakkan "al-Nur" pada qalbu : akal - Amal terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan taat), dan (aku diperintahkan dengan firmanNya): `Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik (berulang-ulang Syirik > Mulhid) itu. ' "
(Al-An'aam 6:14) 

ASLAMA :
Amzah + Alif - "al-Nor" dari Allah...
Sin+Lam+Mim - (dicampakkan) pada ghaib Qalbu - Akal - Amal + Allah mencipta serta mentadbir seluroh alam zohir & ghaib = HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH + taat : patu (terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan tidak melakukan Syirik terhadap hak-hak mutlaknya)A112 
(Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintahNya) sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya dan tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.
(Al-Baqarah 2:112)

 A020 
ASLAMTU :
Oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu (Wahai Muhammad), maka katakanlah: "Aku telah berserah diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutku". Dan bertanyalah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab, dan orang-orang yang "Ummi" (orang-orang musyrik Arab): "Sudahkah kamu mematuhi dan menurut (agama Islam yang aku bawa itu)?" Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk; dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan (dakwah Islam itu). Dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat (tingkah laku) sekalian hambaNya.
(A-li'Imraan 3:20)

ASLAMTU : ASLAMTUM : ASLAMUU :
Alif + Amzah - Allah (Sifat 20 & Asmaa ul Husna - 99) + al-Nor...
Sin + Lam + Taa - Pada Qalbu - Akal - Amal + hak-hak mutlak zat Allah + (dgn) hak : kehendak : kekuasaan mutlaknya...
Sin + Lam + Taa + Mim - Pada Qalbu - Akal - Amal + hak-hak mutlak zat Allah (Allah menciptakan & mentadbir urus seluroh alam zahir & ghaib) + (dgn) hak : kehendak : kekuasaan mutlaknya + taat : patuh (dgn sukarela atau terpaksa)
Sin + Lam  + mim + Wau + Alif - Pada Qalbu - Akal - Amal + (terhadap) hak-hak mutlak zat Allah (Allah menciptakan & mentadbir urus seluroh alam zahir & ghaib) + taat : patuh + maha bijaksana menguatkuasakan + Allah (mutlak).


A125 
Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah (dengan ikhlas), sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus (yang tetap di atas dasar tauhid); dan (kerana itulah) Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayanganNya.
(An-Nisaa' 4:125

A014 
Katakanlah (wahai Muhammad): "Patutkah aku mengambil (memilih) pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Ia pula yang memberi makan dan bukan Ia yang diberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Islam), dan (aku diperintahkan dengan firmanNya): `Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu. ' "
(Al-An'aam 6:14)

A208 

SILMI : SALMI :
Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Agama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.
(Al-Baqarah 2:208)

SALMI : SILMI : 
Alif - Allah (Sifat 20 & Asmaa ul Husna - 99)
Lam + Sin + Lam + Mim + Alif - Allah menciptakan seluroh alam ghaib & zohir (hak kekuasaan mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor al-Islam) + kepada Qalbu - Akal - Amal + terhadap hak-hak mutlak zat Allah + taat : patuh + terhadap hak-hak mutlak zat Allah (dengan tidak berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlakNya)A035 
(Apabila kamu telah mengetahui bahawa orang-orang kafir itu dihampakan amalnya dan diseksa oleh Allah) maka janganlah kamu (wahai orang-orang yang beriman) merasa lemah dan mengajak (musuh yang menceroboh) untuk berdamai, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi keadaannya, lagi pula Allah bersama-sama kamu (untuk membela kamu mencapai kemenangan), dan Ia tidak sekali-kali akan mengurangi (pahala) amal-amal kamu.
(Muhammad 47:35)  

A046
SALAAMUN :
Dan di antara keduanya (Syurga dan neraka) ada tembok "Al-A'raaf "(yang menjadi) pendinding, dan di atas tembok Al-A'raaf itu ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seorang (dari ahli-ahli Syurga dan neraka) itu, dengan tanda masing-masing. Dan mereka pun menyeru ahli Syurga (dengan memberi salam, katanya): "Salaamun Alaikum" (salam sejahtera kepada kamu). Sedang mereka, sendiri belum lagi masuk Syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya.
(Al-A'raaf 7:46)

SALAAMUN : 
Sin + Lam +(alif)+ Mim - Pada Qalbu - Akal - Amal + Allah mencipta & mentadbir seluroh alam zohir & ghaib + (hak-hak mutlak zat Allah) + taat : patuh (terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan tidak berlaku Syirik terhadapnya)

///
Ab Sheikh Yunan 
Ex WO (YoS Anly SD*special duty) (B)

Islam secara bahasa berasal dari kata Salam, Aslama, Silmun, Sulamun yang mempunyai bermacam-macam arti. Diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Aslama yang artinya menyerah, berserah diri, tunduk, patuh, dan masuk Islam. dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Alloh, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar menawar. Kata Aslama terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 112, surat Ali Imron: 20 dan 83, surat An-Nisa’: 125 dan surat Al-An’am: 14. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ “(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 112) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Ali Imron: 20) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (QS. An-Nisa’: 125) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik". (QS. Al-An’am: 14) 2. Silmun yang artinya keselamatan dan perdamaian. Dengan makna tersebut berarti Islam adalah agama yang mengajarkan hidup damai, tentram, dan selamat. Kata Silmun terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah; 208 dan surat Muhammad: 35. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah; 208) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ "Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.” (QS. Muhammad: 35) 3. Sulamun yang artinya tangga, sendi dan kendaraan. Dengan arti tersebut, Islam berarti agama yang memuat peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan manusia dan mengantarkannya kepada kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. 4. Salam yang artinya selamat, aman sentosa, dan sejahtera. Dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Kata Salam terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf: 46. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ "Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya).” (QS. Al-A’raf: 46) Dengan demikian secara bahasa, makna Islam dapat dirangkum sebagai berserah diri kepada Allah SWT untuk tunduk dan taat kepada hukum-Nya (Aslama) sehingga dirinya siap untuk hidup damai dan menebar perdamaian dalam masyarakat (Silmun) dalam rangka untuk menaiki tangga atau kendaraan kemuliaan (Sulamun) yang akan membawanya kepada kehidupan sejahtera dunia dan akhirat (Salamun). Sementara secara Istilah, pengertian Islam yang diberikan oleh para ulama dan para cendikiawan muslim sangat bervariasi sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang keilmuan masing-masing. Akan tetapi definisi yang berbeda tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Disalin dari : http://www.bacaanmadani.com/2016/10/pengertian-islam-menurut-al-quran.html?m=1
Terima kasih sudah berkunjung.
Islam secara bahasa berasal dari kata Salam, Aslama, Silmun, Sulamun yang mempunyai bermacam-macam arti. Diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Aslama yang artinya menyerah, berserah diri, tunduk, patuh, dan masuk Islam. dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Alloh, tunduk dan taat kepada hukum Allah tanpa tawar menawar. Kata Aslama terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 112, surat Ali Imron: 20 dan 83, surat An-Nisa’: 125 dan surat Al-An’am: 14. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ “(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah: 112) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.” (QS. Ali Imron: 20) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.” (QS. An-Nisa’: 125) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik". (QS. Al-An’am: 14) 2. Silmun yang artinya keselamatan dan perdamaian. Dengan makna tersebut berarti Islam adalah agama yang mengajarkan hidup damai, tentram, dan selamat. Kata Silmun terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah; 208 dan surat Muhammad: 35. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah; 208) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ "Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.” (QS. Muhammad: 35) 3. Sulamun yang artinya tangga, sendi dan kendaraan. Dengan arti tersebut, Islam berarti agama yang memuat peraturan yang dapat mengangkat derajat kemanusiaan manusia dan mengantarkannya kepada kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. 4. Salam yang artinya selamat, aman sentosa, dan sejahtera. Dengan demikian Islam dengan makna tersebut berarti aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Kata Salam terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf: 46. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ "Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya).” (QS. Al-A’raf: 46) Dengan demikian secara bahasa, makna Islam dapat dirangkum sebagai berserah diri kepada Allah SWT untuk tunduk dan taat kepada hukum-Nya (Aslama) sehingga dirinya siap untuk hidup damai dan menebar perdamaian dalam masyarakat (Silmun) dalam rangka untuk menaiki tangga atau kendaraan kemuliaan (Sulamun) yang akan membawanya kepada kehidupan sejahtera dunia dan akhirat (Salamun). Sementara secara Istilah, pengertian Islam yang diberikan oleh para ulama dan para cendikiawan muslim sangat bervariasi sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang keilmuan masing-masing. Akan tetapi definisi yang berbeda tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

Disalin dari : http://www.bacaanmadani.com/2016/10/pengertian-islam-menurut-al-quran.html?m=1
Terima kasih sudah berkunjung.
Pengertian Islam Menurut Al-Qur'an

Disalin dari : http://www.bacaanmadani.com/2016/10/pengertian-islam-menurut-al-quran.html?m=1
Terima kasih sudah berkunjung.
Pengertian Islam Menurut Al-Qur'an

Disalin dari : http://www.bacaanmadani.com/2016/10/pengertian-islam-menurut-al-quran.html?m=1
Terima kasih sudah berkunjung.

Jumaat, 9 Mac 2018

KENAPA KERAJAAN MENAFIKAN HAK VETERAN ATM BERPENCEN ?

Foto Rahman Ya'acob.VETERAN & TENTERA MULAI BERPALING !!!

(y) Veteran ATM serta anggota ATM yang masih dalam perkhidmatan aktif tidak perlu rasa bersalah & rasa berdosa untuk menolak BN yang didominasi oleh UMNO pada PRU14 nanti.

(y) Perkara bukan DAHAGI (BUGHAH) - permberontakan kepada SPB YDP AGONG (Field Marshall) & RAJA-RAJA MELAYU (Colonel in Chief Corp's) & juga bukan perkara tidak patriotik kepada Negara.

(y) Demi masa ... Sesungguhnya anggota ATM yang masih dalam perkhidmatan aktif sekarang juga akan mengalami nasib yang sama dengan veteran ATM yang lebih dahulu berpencen wajib dengan terhormat mengikut AKTA.
///
KENAPA KERAJAAN MAHU MENAFIKAN HAK-HAK VETERAN ATM YANG TERTULIS DENGAN JELAS DALAM PERLEMBAGAAN : AKTA ? :


<3 Veteran Di paksa terima kenaikan pencen 2% walhal Tentera tidak terikat dengan Akta pencen (AWAM). --- BERCANGGAH DENGAN (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.

<3 Mengikut peraturan2 Angkatan Tetap (pencen, Ganjaran dan Faedah2 lain) 1982, SEK 60,61 pencen Veteran mesti diselaraskan mengikut pangkat yang setaraf dengannya mengikut gaji semasa. --- KENAPA DINAFIKAN HAK MEREKA ?
///
Ab Sheikh Yunan

WO (YoS Anly) (B)

MAKA... Kerajaan sendiri telah melanggar Perlembagaan : Akta dengan sengaja...

<3 Mengikut peraturan2 Angkatan Tetap (pencen, Ganjaran dan Faedah2 lain) 1982, SEK 60,61 pencen Veteran mesti diselaraskan mengikut pangkat yang setaraf dengannya mengikut gaji semasa.

DENGAN ITU... Kerajaan BN yang didominasi oleh UMNO tidak boleh menyalahkan veteran ATM yang majoritynya adalah melayu akan menolak BN yang didominasi UMNO pada PRU14 nanti, kerana hak mereka yang tertulis dengan jelas dalam Perlembagaan : Akta dinafikan dengan sewenang-wenang.

KENAPA KAMI MAHU menerangkan undang2 ini kepada Semua Veteran?
1. 89 Wakil2 persatuan Veteran yang hadir di meja bulat GAGAL menyampaikan maklumat kami pada ahli2 mereka.
2. PAT Dan MAT enggan BERSEMUKA dengan kami untuk kami beri penyelasan.
3. ATM Dan Raja2 Melayu ditipu oleh UMNO Dan perkhidmatan awam sejak 1963 lagi.
4. Jika di biarkan ATM akan jadi lemah dan ATM akan jadi kebawah dari perkhidmatan awam.
5. Kami mahu kuasa ATM ini kekal mengikut undang2 yang ada dan bukan Di bawa parti politik yang memerintah atau yang akan memerintah.
6. Selepas Bersara atau berhenti ,semua Veteran harus di beri penghargaan yang sepatutnya nya menurut undang2. Kalau orang politik boleh pencen berbelas ribu dan di beri kemudahan khas selepas khidmat 5 tahun sahaja kenapa tidak ATM ?
7. Perkhidmatan ATM tidak sama dengan Awam. KENAPA kerajaan nak Samakan ATM dengan Awam?
8. Untuk menyelamatkan Veteran disalah gunakan oleh parti politik Yang memerintah atau yang akan memerintah kemudian. Cukup sudah Veteran di gula2kan.
Bagi yang berminat dan mahu menuntut hak menurut undang2 Yang sedia ada, marilah mendengar penerangan kami. Yang tak berminat dan mereka2 yang hanya nak buat kecoh, tak perlu dengar.
Apa yang kami buat adalah fisabilillah. Kami tidak di bayar dan kami sewa auditorium pun dengan duit kami. Nak bagi bas atau duit poket kami tak mampu. Olih kerana kami faham yang Tuan2 dan Puan2 ramai yang susah, itu pasal kami cuba merancang pergi dari Satu negeri ke satu negeri. Dan itu pun bergantung kepada kedudukan kewangan kami. Harap bersabar lah.

APAKAH UNDANG2 YANG KAMI NAK BAHASKAN?
1. WASIAT RAJA2 MELAYU (NO.3)
2. PERKARA 40(2) & 40(3) perlembagaan persekutuan, budicara Yang dipertuan Agong.
3. Rukun Negara.
4. PERKARA 41 perlembagaan persekutuan, Pemerintah Tertinggi AT.
5. Kedudukan dan kuasa Jawata kuasa panglima2.
6. (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.
7. Perkara 137(1) perlembagaan persekutuan, MAT bertanggonjawab Di bawah kuasa am Yang Di Pertuan Agong bagi Pemerintahan, tatatertib, dan pentadbiran ATM.
8. PERKARA 137(3) ahli2 MAT
9. (Y) PERKARA 137(4), Menteri Pertahanan dan KSU tidak ada kuasa veto Dalam MAT.
10. MAT bertanggonjawab Di bawah kuasa Agong dalam banyak hal Dalam AAT72 seperti sek 15, 36, 157, 187 Dan lain2
11. Peraturan2 AT (terma2 perkhidmatan bagi Angkatan Tetap.
12. Federation Army (pay and allowances) regulations 1961
13. Peraturan2 tetap ( pencen, Ganjaran Dan Faedah2 lain)
14. (Y) PERKARA 139 menyatakan Suruhanjaya awam tidak ada jurudiksi terhadap ATM.
15. PERKARA 43 perlembagaan persekutuan, kuasa Menteri
16. Perkara 147, perlindungan hak pencen
17. SEK 2 Akta pencen 1980, ATM tidak tertakluk dgn Akta pencen
18. Akta penyelarasan pencen

AMALAN YANG ULTRA VIRES TERHADAP PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
1. ATM Dan KEMENTAH adalah dua oraganisasi Yang berbeza tapi menjadi Satu. --- BERCANGGAH DENGAN
(Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia. 

2. PAT Di letak Di bawah KSU Kementah. --- BERCANGGAH DENGAN (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.

3. Pada tahun 1982, MAT Di turunkan taraf Dan duduk bawah Lembaga menteri Pertahanan.
--- BERCANGGAH DENGAN (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.  

 4. Skim perkhidmatan, gaji, pencen Semua kuasa Agong Dan MAT tapi di cerobohi oleh perkhidmatan awam Yang mengikut Perlembagaan sememangnya tiada kuasa berbuat demikian. --- BERCANGGAH DENGAN (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.

5. Sekarang MAT Di cerobohi lagi dengan Di letak Di Bawa kumpulan Pengurusan AT.
--- BERCANGGAH DENGAN (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.  

6. Veteran Di paksa terima kenaikan pencen 2% walhal Tentera tidak terikat dengan Akta pencen (AWAM). --- BERCANGGAH DENGAN (Y) PERKARA 132(1) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN, kedudukan ATM adalah Yang tertinggi diantara semua perkhidmatan awam Di malaysia.

7. (Y) Mengikut peraturan2 Angkatan Tetap (pencen, Ganjaran dan Faedah2 lain) 1982, SEK 60,61 pencen Veteran mesti diselaraskan mengikut pangkat yang setaraf dengannya mengikut gaji semasa. --- Kenapa dinafikan hak-hak mereka ?


8. Pegawai ATM Yang dalam skim Tetap boleh dapat pencen Apabila telah khidmat 10 tahun. ( SEK 22(2)(a) Dan SEK 22(6)(a)

Terdapat banyak lagi isu Yang boleh saya buktikan bahawa Kerajaan telah mencerobohi hak ATM Dan veteran2. Paling utama kerajaan Cuba harmoni Kan perkhidmatan Tentera dengan awam walhal latihan Dan kerja Dan hak ATM adalah sangat jauh berbeza dengan Perkhidmatan awam. Says mencabar KSN Dan KSU Dan kakitangan awam tidak mampu menjalankan kerja2 Tentera. Seperti contoh kerja platun komander meyerang kubu musuh atau Leftenan muda memandang jet perjuang. Jauh bezanya. ///
Ab Sheikh Yunan
Ex WO (YoS Anly) (R)

Politik VS Agama itu SUKU tapi BERSEKUTU.<3 Hok sebenarnya Politik (as-siasah syareyyah) termasuk dalam perkara Ketunanan (ad-deen, al-Islam serta al-Iman, al-Ilmu) itu melalui cabang : branch's : FURU'-1 - Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - (Ghaib Akal) sahaja... bukan perkara Iman (Aqidah : al-Iman - Rukun Iman), bukan juga perkara I'ttiqad (yakin qalbu yang diredhoi Allah "al-Islam" : Islam - Rukun Islam), maka jauh lagi lah melibatkan perkata Tauhid (Agama : ad-deen - Ahadun : rububiyyah)... hehehehehe

<3 MAKA... Ahli Agama yang berdiri atas platform duniawi - politik (jawatan, pangkat, kuasa, popularity, nama, gelar, kekayaan duniawi) itu jangan melampau dalam mainannya, apatah lagi kalau sampai merampas : mendahului : sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak zat Allah, kemudian menjadikan hak diri, kaum, puak, jama'ah & partinya.
///
Ab Sheikh Yunan
Ex WO (YoS Anly) (R)

Apakah PAS masih layak untuk bercakap apa saja atasnama Islam ?

Hakikat (mutasyabihat) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam' : Pokok-2 Ketuhanan : tauhid-2 @ I'ttiqad Uluhiyyah :

<3 Apakah PAS masih berhak untuk terus bercakap atasnama Islam yang dipinjam dari kalimah bacaan "al-Islam", kalau PAS sendiri belum lagi mengenal apa itu kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" ?

<3 Apakah PAS masih berhak untuk terus bercakap atasnama Aqidah (al-Iman : Furu'-2) al-Islam, kalau PAS sendiri belum lagi mengenal apa itu kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" ?

<3 Apakah masih berhak untuk terus bercakap atasnama Syariah-Fiqh (al-Ilmu : Furu'-1) al-Islam, kalau PAS sendiri belum lagi mengenal apa itu kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" ?

(Y) Pada kewajaran apakah yang boleh diterima akal bahawa PAS masih berhak untuk terus bercakap atasnama Islam, samaada melibatkan perkara I'ttiqad (pokok-2), Aqidah (furu'-2), Syariah-Fiqh (furu'-1) "al-Islam", kalau PAS sendiri belum lagi mengenal apa itu hakikat kalimah (mutasyabihat) bacaan al-Quran "al-Islam" itu sendiri ?
///
Ab Sheikh Yunan
Ex WO (YoS Anly) (R)