Khamis, 18 Januari 2018

Kemuncak bagi manusia berAgama Tauhid (ad-deen) & berI'ttiqad diredhoi Allah Islam (al-Islam) adalah AKHLAQ.

*100 PERINTAH ALLAH DALAM QURAN TENTANG AKHLAK KEHIDUPAN MANUSIA SEHARI-HARI

*1. Jangan berkata-kata kasar* (QS 3 – Ali Imran : 159)

A159
Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya.
(A-li'Imraan 3:159)


*2. Tahanlah marah*(QS 3 – Ali Imran : 134)

A134
Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik;
(A-li'Imraan 3:134)

*3. Berbaiklah kepada orang lain* (QS 4 – An Nisaa’ : 36)

A036
Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri;
(An-Nisaa' 4:36)

*4. Jangan sombong dan bongkak*(QS 7 – Al A’raaf : 13)
A013
Allah berfirman: "Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina".
(Al-A'raaf 7:13)
 

*5. Maafkanlah kesalahan orang lain* (QS 7 – Al A’raaf : 199)
A199
Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang yang jahil (yang degil dengan kejahilannya).
(Al-A'raaf 7:199)

*6. Berbicaralah dengan nada halus dan bersopan* (QS 20 – Thaahaa : 44)
A044 
"Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut".
(Taha 20:44)
 
*7. Rendahkanlah suaramu* (QS 31 - Luqman : 19)
A019 
"Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu (semasa berkata-kata), sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai".
(Luqman 31:19)
 
*8. Jangan mengejek orang lain* (QS 49 – Al Hujuraat : 11)
A011 
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.
(Al-Hujuraat 49:11)  
*9. Berbaktilah pada orang tua (ibu bapa)* (QS 17 – Al Israa’ : 23)
A023 
Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).
(Al-Israa' 17:23)
 
*10. Jangan kamu jadi orang yang mula-muka Kafir (engkar) larangan Allah (al-Quran) * (QS 2 – Al Baqaroh : 41)
A041 
Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa.
(Al-Baqarah 2:41)
 
*11. Jangan memasuki bilik peribadi ibu bapa tanpa izin* (QS 24 – An Nuur : 58)
A058 
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu, meminta izin kepada kamu (sebelum masuk ke tempat kamu), dalam tiga masa; (iaitu) sebelum sembahyang subuh, dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan tengah hari, dan sesudah sembahyang Isyak; itulah tiga masa bagi kamu (yang biasanya terdedah aurat kamu padanya). Kamu dan mereka tidaklah bersalah kemudian daripada tiga masa yang tersebut, (kerana mereka) orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu, dan kamu masing-masing sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (yang menjelaskan hukum-hukumNya); dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
(An-Nuur 24:58)
 
*12. Catatlah hutang-hutangmu* (QS 2 – Al Baqarah : 282)
A282 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
(Al-Baqarah 2:282)
 
*13. Jangan mengikuti orang secara membabi buta* (QS 2 – Al Baqarah : 170)
A170 
Dan apabila dikatakan kepada mereka" Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah" mereka menjawab: "(Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya". Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)?
(Al-Baqarah 2:170)
 
*14. Berikanlah lanjutan waktu bila orang yang berhutang kepadamu dalam kesempitan* (QS 2 – Al Baqarah : 280)
A281 
Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari (kiamat) yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikitpun.
(Al-Baqarah 2:281)
 
*15. Jangan makan riba’/membungakan wang* (QS 2 – Al Baqarah : l

*16. Jangan melakukan rasuah)* (QS 2 – Al Baqarah : 188)
A188 
Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).
(Al-Baqarah 2:188)  
*17. Jangan ingkar atau melanggar janji* (QS 2 – Al Baqarah : 177)
A177 
Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa.
(Al-Baqarah 2:177)
 
*18. Jagalah kepercayaan orang lain kepadamu* (QS 2 – Al Baqarah : 283)
A283 
Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
(Al-Baqarah 2:283)
 
*19. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebohongan* (QS 2 – Al Baqarah : 42)
A042 
Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.
(Al-Baqarah 2:42)
 
*20. Berlakulah adil terhadap semua orang* (QS 4 – An Nisaa’ : 58)
A058 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.
(An-Nisaa' 4:58)  
*21. Tegakkanlah keadilan dengan tegas* (QS 4 – An Nisaa’ : 135)
A135 
Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), kerana Allah lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.
(An-Nisaa' 4:135)  
*22. Harta yg meninggal harus dibagikan kepada anggota keluarga* (QS 4 – An Nisaa’ : 7)
A007 
Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).
(An-Nisaa' 4:7)  
-------- *23. Wanita memiliki hak waris* (QS 4 – An Nisaa’ : 7)

*24. Jangan memakan harta anak yatim* (QS 4 – An Nisaa’ : 10)
A011 
Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: satu perenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu pertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah satu perenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
(An-Nisaa' 4:11)  
*25. Lindungi anak yatim* (QS 2 – Al Baqarah : 220)
A220 
Mengenai (urusan-urusan kamu) di dunia dan di akhirat dan mereka bertanya lagi kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (masalah) anak-anak yatim. Katakanlah: "Memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baiknya", dan jika kamu bercampur gaul dengan mereka (maka tidak ada salahnya) kerana mereka itu ialah saudara-saudara kamu (yang seagama); dan Allah mengetahui akan orang yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki tentulah Ia memberatkan kamu (dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
(Al-Baqarah 2:220)
 
*26. Jangan memboroskan harta dengan sewenang-wenangnya* (QS 4 – An Nisaa’ : 29)
A029 
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.
(An-Nisaa' 4:29)
 
*27. Damaikanlah orang yang berselisih* (QS 49 – Al Hujuraat : 9)
A009 
Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.
(Al-Hujuraat 49:9)  
*28. Hindari perasangka buruk* (QS 49 – Al Hujuraat : 12)
A012 
Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.
(Al-Hujuraat 49:12)
 
*29. Jangan memfitnah orang* (QS 2 – Al Baqarah : 283)
A283 
Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
(Al-Baqarah 2:283)
 
-------- *30. Jangan memfitnah orang* (QS 49 – Al Hujuraat : 12)

*31. Gunakan harta untuk kegiatan sosial* (QS 57 – Al Hadid : 7)
A007 
Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan belanjakanlah (pada jalan kebajikan) sebahagian dari harta benda (pemberian Allah) yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan (sebahagian dari harta itu pada jalan Allah); mereka tetap beroleh pahala yang besar.
(Al-Hadiid 57:7)
 
*32. Biasakan memberi makan orang miskin* (QS 107 – Al Maa’uun : 3)
A003 
Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.
(Al-Maa'uun 107:3)
 
*33. Bantulah orang fakir yang berada di jalan Allah* (QS 2 – Al Baqarah : 273)
A273 
Pemberian sedekah itu) ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya (dengan menjalankan khidmat atau berjuang) pada jalan Allah (membela Islam), yang tidak berupaya mengembara di muka bumi (untuk berniaga dan sebagainya); mereka itu disangka: orang kaya - oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan (melihat) sifat-sifat dan keadaan masing-masing, mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan (ketahuilah), apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal maka sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahuinya.
(Al-Baqarah 2:273)
 
*34. Jangan menghabiskan wang untuk bermegah-megah* (QS 17 – Al Israa’ : 29)
A029 
Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan.
(Al-Israa' 17:29)
 
*35. Jangan menyebut-nyebut tentang sedekahmu* (QS 2 – Al Baqarah : 264)
A264 
Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak), dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa yang mereka usahakan. Dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.
(Al-Baqarah 2:264)
 
*36. Hormatilah tetamu anda* (QS 51 – Adz Dzaariyaat : 26)
A026 
Kemudian ia masuk mendapatkan Ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk (yang dipanggang).
(Adz-Dzaariyaat 51:26)

*37. Perintahkan kebajikan setelah kita melakukannya sendiri* (QS 2 – Al Baqarah : 44)
 
A044 
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?
(Al-Baqarah 2:44)
*38. Jangan berbuat kerosakan di muka bumi* (QS 2 – Al Baqarah : 60)
A060 
Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukulah batu itu dengan tongkatmu", (ia pun memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air; sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. (Dan Kami berfirman): "Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi".
(Al-Baqarah 2:60)
A114 
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk (sembahyang dan) menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian, tidak sepatunya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah (bukan secara yang mereka lakukan itu). Mereka (dengan perbuatan itu) akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
(Al-Baqarah 2:114)
  
*39. Jangan menghalangi orang datang ke masjid* (QS 2 – Al Baqarah : 114)
A114 
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk (sembahyang dan) menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian, tidak sepatunya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah (bukan secara yang mereka lakukan itu). Mereka (dengan perbuatan itu) akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
(Al-Baqarah 2:114)
 
*40. Perangilah mereka yang memerangi mu* (QS 2 – Al Baqarah : 190)
A190 
Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh.
(Al-Baqarah 2:190)
 
*41. Jagalah etika perang* (QS 2 – Al Baqarah : 191)
A191 
Dan bunuhlah mereka (musuh yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu; dan (ingatlah bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.
(Al-Baqarah 2:191)
 
*42. Jangan lari dari peperangan* (QS 8 – Al Anfaal : 15)
A015 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling undur dari menentang mereka.
(Al-Anfaal 8:15)  
 
*43. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)* (QS 2 – Al Baqarah : 256)
A256 
Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
(Al-Baqarah 2:256)  
 
*44. Berimanlah kepada para Nabi* (QS 2 – Al Baqarah : 285)
A285 
Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya". Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali".
(Al-Baqarah 2:285)
 
*45. Jangan melakukan hubungan jenis di saat haid* (QS 2 – Al Baqarah : 222)
A222 
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.
(Al-Baqarah 2:222)
 
*46. Susuilah anak-anakmu selama dua tahun penuh* (QS 2 – Al Baqarah : 233)
A233 
Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.
(Al-Baqarah 2:233)
 
*47. Jauhilah hubungan jenis di luar nikah* (QS 17 – Al Israa’ : 32)
*48. Pilihlah pemimpin dari meritnya. Pilihlah pemimpin berdasarkan ilmu dan jasanya* (QS 2 – Al Baqarah : 247)
*49. Jangan membebani orang di luar kesanggupannya* (QS 2 – Al Baqarah : 286)
*50. Jangan mahu dipecah belah* (QS 3 – Ali Imran : 103)
*51. Renungkanlah keajaiban dan penciptaan alam semesta ini* (QS 3 – Ali Imran 3 :191)
*52. Lelaki mahupun wanita mendapat balasan yg sama sesuai perbuatannya* (QS 3 – Ali Imran : 195)
*53. Jangan menikahi mereka yang sedarah denganmu* (QS 4 – An Nisaa’ : 23)
*54. Keluarga harus di-imami oleh seorang lelaki* (QS 4 – An Nisaa’ : 34)
*55. Jangan kedekut* (QS 4 – An Nisaa’ : 37)
*56. Jangan iri hati* (QS 4 – An Nisaa’ : 54)
*57. Jangan saling membunuh* (QS 4 – An Nisaa’ : 92)
*58. Jangan membela ketidakjujuran atau kebohongan* (QS 4 – An Nisaa’ : 105)
*59. Jangan bekerja-sama dalam dosa dan kekerasan* (QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*60. Bekerja samalah dalam kebenaran* (QS 5 – Al Maa-idah : 2)
*61. Majoriti bukanlah merupakan kriteria kebenaran* (QS 6 – Al An’aam : 116)
*62. Berlaku adil* (QS 5 – Al Maa-idah:8)
*63. Berikan hukuman untuk setiap kejahatan* (QS 5 – Al Maa-idah : 38)
*64. Berjuanglah melawan perbuatan dosa dan melanggar hukum* (QS 5 – Al Maa-idah : 63)
*65. Dilarang memakan binatang mati, darah dan daging babi* (QS 5 – Al Maa-idah : 3)
*66. Hindari minum racun dan alkohol* (QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*67. Jangan berjudi* (QS 5 – Al Maa-idah : 90)
*68. Jangan menghina keyakinan atau agama orang lain* (QS 6 – Al An’aam : 108)
*69. Jangan mengurangi timbangan untuk menipu* (QS 6 – Al An’aam : 152)
*70. Makan dan minumlah secukupnya* (QS 7 – Al A’raaf : 31)
*71. Kenakanlah pakaian yang bagus di saat solat* (QS 7 – Al A’raaf : 31)
*72. Lindungi dan bantulah mereka yang meminta perlindungan* (QS 9 – At Taubah:6)
*73. Jagalah kemurnian* (QS 9 – At Taubah : 108)
*74. Jangan pernah putus asa akan pertolongan Allah* (QS 12 – Yusuf : 87)
*75. Allah mengampuni orang yang berbuat dosa kerana kezahilan* (QS 16 – An Nahl : 119)
*76. Berserulah/ajaklah kepada jalan Allah dengan cara yang baik dan bijaksana* (QS 16 – An Nahl : 125)
*77. Tidak ada seorangpun yang menanggung dosa orang lain* (QS 17 – Al Israa’ : 15)
*78. Jangan membunuh anak-anakmu kerana takut akan kemiskinan* (QS 17 – Al Israa’ : 31)
*79. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya* (QS 17 – Al Israa’ : 36)
*80. Jauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanafaat* (QS 23 – Al Mu’minuun : 3)
*81. Jangan memasuki rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah* (QS 24 – An Nuur : 27)
*82. Allah menjamin balasan kebaikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Allah* (QS 24 – An Nuur : 55)
*83. Berjalanlah di muka bumi dengan rendah hati* (QS 25 – Al Furqaan : 63)
*84. Jangan melupakan kenikmatan dunia yang telah Allah berikan* (QS 28 – Al Qashash : 77)
*85. Jangan menyembah Tuhan selain Allah* (QS 28 – Al Qashash:88)
*86. Jangan terlibat dalam homosexual* (QS 29 – Al ‘Ankabuut : 29)
*87. Berbuat baik dan cegahlah perbuatan munkar* (QS 31 - Luqman : 17)
*88. Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong* (QS 31 - Luqman : 18)
*89. Wanita dilarang mempamerkan diri* (QS 33 – Al Ahzab : 33)
*90. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita* (QS 39 – Az Zumar : 53)
*91. Jangan berputus asa akan keampunan dari Allah* (QS 39 – Az Zumar : 53)
*92. Balaslah kejahatan dengan kebaikan* (QS 41 – Fushshilat : 34)
*93. Selesaikan persoalan dengan bermusyawarah* (QS 42 – Asy Syuura : 38)
*94. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa* (QS 49 – Al Hujuraat : 13)
*95. Tidak ada dikenal biara dalam agama (Islam)* (QS 57 – Al Hadid : 27)
*96. Allah akan meninggikan darjat mereka yang berilmu* (QS 58 – Al Mujaadilah : 11)
*97. Perlakukan kaum bukan Islam dengan baik dan adil* (QS 60 - Al Mumtahanah : 8)
*98. Hindari diri dari sifat kikir* (QS 64 – At Taghaabun : 16)
*99. Mohon keampunan kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS 73 – Al Muzzammil : 20)
*100. Jangan mengherdik orang yang meminta-minta* (QS 93 – Adh Dhuhaa : 10)
*Shadaqallahul adzim, Maha Benar ALLAH SWT dengan segala FirmanNya...*
*ALLAHU AKBAR. wabiALLAH Attaufiiq*

Isnin, 15 Januari 2018

FAKTUR MANA YANG PERLU DIDAHULUKAN : "BANGSA 0r AGAMA" BERPANDUKAN PETUNJUK AL-QURAN ??

 
<3 Adam & Hawa bangsa manusia pertama menghumi bumi (al-Ardh) diperintahkan turun kealam barunya tanpa Agama (ad-deen - Tauhid Rububiyyah) & Islam (al-Islam - I'ttiqad Uluhiyyah), dengan perintah... "Pergilah engkau kealam baru mu & serta jalanilah kehidupan mu disana...HINGGA DATANG PERINTAHKU (Agama).


A038 
Kami berfirman lagi: "Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk (Agama) dariKu (melalui Rasul-rasul dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita".
(Al-Baqarah 2:38)

<3 Adalah bahawa Adam AS diperintahkan turun @ pergi kealam barunya (al-Ardh - dunia syahadah) ini tanpa dibawa bersamanya sebarang Agama, maka apa yang dipertahankan oleh Adam AS & anak cucunya itu adalah bangsa Adam itu sendiri, hingga lah Allah turunkan Agama melalui para Nabi & Rasulnya (penyampai)

A039 
Dan orang-orang kafir (engkar) yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami (ayat sebelum bahawa bangsa hendaklah didahulukan), mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.
(Al-Baqarah 2:39)   


<3 Apakah mereka yang mendakwa bahawa Agama hendaklah didahulukan dari bangsa itu adalah golongan KAFIR - engkar perintah peringatan Allah sebenaranya ?

<3 Bayi yang baru lahir belum lagi berAgama (ad-deen) & berI'ttiqad dengan I'ttiqad yang diredhai Allah Islam (al-Islam), Ibu bapanya lah yang mencorakkan untuk berAgama atau Atheis & untuk berI'ttiqad dengan I'ttiqad yang diredhai Allah Islam (al-Islam atau beri'ttiqad dengan i'ttiqad yang dilaknati Allah Yahudi (al-Yahud)... atau Syiah (Syaie)... atau Kristian (an-Nasyoro). MAKA Bangsa hendaklah didahulukan kerana ghaib dalam diri bangsa manusia itu akan Allah campakkan "an-Nor ad-deen & al-Islam" serta "al-Iman & al-Ilmu".
 
<3 Tidak mungkin 'an-Nor ad-deen & al-Islam' serta al-Iman ^ al-Ilmu akan bersarang pada ghaib dalam diri berok & kera yang bergayutan dihutan serta singa, harimau, gajah, seladang, buaya ular yang melata dibumi pula.
 
<3 Jika Agama (ad-deen) & Islam (al-Islam) didahulukan, maka tidak mungkin bangsa melayu boleh meresap dalam ghaibnya Agama (ad-deen) & Islam (al-Islam) dibumi melayu - malaysia ini.
///
Ab Sheikh Yunan.
 

Ahad, 14 Januari 2018

JANGAN JADIKAN GOLONGAN SYIRIK - Yahudi, Syiahh, Trinity SEBAGAI TEMAN RAPAT, apatah lagi golongan MUSYRIK - berhala : api/matahari, komunisme, atheist.

A051

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.
(Al-Maaidah 5:51)

Siapakah golongan Yahudi (al-Yahud), an-Nasyoro (Trinity) itu ?

Sesungguhnya golongan Yahudi (al-Yahud), an-Nasyoro (Trinity) itu kedua-duanya adalah golongan Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah tanpa mengira bangsa manusia manapun, dengan zahirnya cara, sifat, kata-kata, perbuatan memuja berhala manusia : memuja diri sendiri, membersih, menyucikan serta menghapus dosa diri sendiri.

Sesungguhnya golongan Yahudi (al-Yahud), an-Nasyoro (Trinity) tanpa mengira bangsa manusia manapun amat menyerlah zahir dari I'ttiqad (yakin qalbunya) Riya', Ujub, Suma'ah, Takabbur....
///

Khamis, 11 Januari 2018

ALLAH AKHBAR (qalam)

Qalam-qalam (al-Qalam) " ALIF LAM+LAM+HOA ^ ALIF KAF+BAA+ROA " diberi tanda qalam - bacaan, maka dibaca ALLAH AKHBAR (titik)
USUL QALAMNYA - "Nuuun, wal Qalami wamaa yasthurun" (al-Qalam - Qalaamullah) Al-Kitab - bukan bacaan,
bukan USULUDDEEN - "Iqra' bismirabbikallazie khalaq" : Al-Quran - Usul bacaan.

ALLAH :
ALIF - Allah (Sifat 20 & Asmaaul Husna - 99)...
20 Sifat bagi ZAT ALLAH
99 Nama Sifat ZAT ALLAH

LAM(1) - Aku (Allah) menciptakan alam Syahdah ini - 1 zhohir & 6 ghaib syahadah...
1) al-Jinne Kuffar & al-Iman (menolong / merosakkan)
2) Iblis (merosakan hubungan manusia dgn Allah)
3) Syaiton (merosakan hubungan manusia dgn manusia)
4) Qalbu (Tauhid Uluhiyyah & Taauhid Rububiyyah)
5) Akal (Aqidah - al-Iman : al-Ilmu - Syariah : Syara')
6) Zhohir Amal... AKHLAQ ... puncak segala Agama...
7) Daabah (rahsia qiamat)

LAM(2) - Aku (Allah) menciptakan 7 alam Samawat (al-Barzakh + al-Malakut)
1) Alam Ibrahim AS
2) Alam Musa AS
3) Alam Haarun AS
4) Alam Idris AS
5) Alam Yusof AS
6) Alam Yahya & Isa AS
7) Alam Adam AS (... DIMANA MUHAMMAD SAW ???)

HOA - Maha bijaksana KUN ! kataNya (Allah) + Tundok : Taat : Patuh sekalian Allan dengan sukarela OR terpaksa.

AKHBAR :
ALIF - ALIF - Allah (Sifat 20 & Asmaaul Husna - 99)...
20 Sifat bagi ZAT ALLAH
99 Nama Sifat ZAT ALLAH

KAF - Maha bijaksana kalimah Allah

BAA - (dari alam) Ghaib pada Ghaibnya

ROA - Maha menguatkuasakan :
///
Subject to Correction :
<3 Ab Sheikh Yunan.

Rabu, 3 Januari 2018

AGAMA vs POLITIK itu SUKU tapi BERSEKUTU

Agama (ad-deen : rububiyyah - Pokok ke-1) perihal zat Allah mewajibkan Islam (al-Islam : uluhiyyah - Pokok ke-2) perihal hak-hak mutlak zat Allah -
GHAIB QALBU
---- < VS >----
GHAIB AKAL -
Politik (as-siasah : Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) itu
" SUKU tapi BERSEKUTU "
sebagaimana SUKU tapi BERSEKUTU
antara
GHAIB QALBU (niat : i'ttiqad)
----< VS >----
GHAIB AKAL (ilmu : memory)
walaupun kedua-duanya adalah ghaib dalam diri setiap diri.
///


MAKA ... Had (hudud) : batasan dalam mainan Politik itu tidak boleh sampai menudoh - hukum sampai KAFIR yang difahami sebagai Non Muslim bermula dengan golongan Syirik - Yahudi (al-Yahud), Syiah (Syiaeyyah), Trinity (an-Nasyoro & juga Musyrik (berhala : api/matahari), komunisme, Atheist. 
///
Ab Sheikh Yunan.