Selasa, 12 Disember 2017

Percubaan memesongan I'ttiqad (yakin qalbu) & Aqidah (yakin akal)

Selain telah lama memesongkan I'ttiqad (yakin qalbu)  yang diredhoi Allah Islam (al-Islam) menjadi Yahudi, Syiah - Syirik - Non Muslim, haji Hadi juga cuba memesongkan Aqidah (al-Iman - yakin akal) dengan cuba menambah satu lagi dalam Rukun Iman dari 6 menjadi 7, yaitu bercaya pada PAS, kalau tidak bercaya pada PAS @ keluar @ tidak sokong PAS, seolah-olah hilang @ gugur dari Iman (Aqidah)...
///
Ab Sheikh Yunan.

Ahad, 10 Disember 2017

Apakah status Solat golongan manusia yang sentiasa berdiri atas landasan Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah

Persoalan Ilmiah...(Y) Apakah status Solat golongan manusia yang sentiasa berdiri atas landasan Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah dari I'ttiqad (yakin qalbu > akal) Riya', Ujub, Suma'ah, Takabbur, kemudian zahir dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan merampas : merebut, dahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagiNya yang dijadikan hak diri, kaum, puak, jama'ah & partiNya ?
(Y) Padahal syarat pertama wajib & sahNya Solat, Zakat, Haji...dll adalah Islam (al-Islam : i'ttiqad uluhiyyah - tidak berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) ?
(Y) Apakah bermulaNya @ permulaan bagi Syirik itu tanpa mengira Syirik Khafi - Qalbi : Jalli ?
(Y) Apakah status Solat golongan itu hanya dapat TUNGGENG & MENUNGGENG sahaja ?
///

1) Ilmu (al-Ilmu - Syariah-Fiqh) tanpa Iman (al-Iman - Aqidah) > seperti torchlight ditangan pencuri.

2) Iman (al-Iman - Aqidah) tanpa Ilmu (al-Ilmu - syariah-Fiqh) > mengikut sekadar dengar cakap (hearsay) umpama torchlight ditangan bayi kecil.

3) Ilmu (al-Ilmu - Aqidah) tanpa Lillaahi (zikir : al-Islam) > jadilah manusia itu pengikut Iblis, Syaitan biar pun zahir kelihatannya manusia.

4) Akal (al-Ilmu - al-Iman) tanpa Qalbu (al-Islam - ad-deen) > Akal sempurna tetapi qalbu : hati masih kotor penoh zulumat gagal dalam mujahadah, jadilah manusia itu seperti robot, komputer, jentera mengikut saja apa yang diprogramkan tapi gagal membenah diri dari programe yang salah (true) 0r benar (false).
///
Ab Sheikh Yunan.

PAS GOLONGAN MANUSIA DIMURKAI ALLAH (al-Quran)

KECELAKAAN BESAR BAGI PAS DIDUNIA & AKHIRAT : " berkata-kata terhadap zat Allah dengan tidak benar (ad-deen : rububiyyah) dan merampas, mendahului, sekutui serta diada tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak zat Allah (Syirik : uluhiyyah), kemudian dijadikan hak diri, kaum, puak, jama'ah serta partinya "

KECELAKAAN BESAR BAGI UMAT MELAYU DIDUNIA & AKHIRAT :
" Kufur (niat tanpa Lillaahi)-(amal) Kafir - engkar larangan Allah (al-Quran), kemudian berulang-ulang engkar larangan Allah - Kafir demi Kafir demi Kafir & demi Kafir menjadi golongan Sesat petunjuk Allah (al-Quran) terbahagi kepada Dua (2) golongan :
> Pasik - Perosak hubungan manusia sesama manusia - Syaitan menyerupai manusia...
> Munafiq - Perosakan hubungan manusia dengan Allah - Iblis menyerupai manusia.
Selama mana Pas menjadi perkara (hakikat - muhkamat & mutasyabihat) kalimah yang Empat (4) dalam Dua (2) "ad-deen (Agama) mewajibkan (Islam) al-Islam" - POKOK (ghaib Qalbu) saling mewajibkan (ghaib Akal) FURU' "al-Iman (Aqidah) mewajibkan (Syariah-Fiqh) al-Ilmu" bukan semata-mata kerana Allah - Lillaahi, maka selama itu lah Pas ditimpa kemurkaan Allah didunia & Akhirat... ///
"ad-deen" (tauhid) mewajibkan (i'ttiqad) "al-Islam" - ghaib qalbu --------- saling mewajibkan ---------- "al-Iman" (aqidah) mewajibkan (syariah-fiqh) "al-Ilmu" - ghaib akal /// "tanpa qalbu (niat) akal tidak berfungsi apa-apa"... maka tidak zahir cara, sifat, kata-kata, perbuatan anggota jasad...!!! ///
Ad-deen : Agama tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan.  A256 
Tidak ada paksaan dalam agama (tauhid), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (tauhid zat Allah) dari kesesatan (kufur - Atheists : Mulhidun). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama tauhid) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah 2:256)   Note : Hak mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor ad-deen" (tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan - Mulhidun : Atheist (komunisme)... ... Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi... ... Ghaib Qalbu ... Bukan jihad (perjuangan : paksaan) melainkan jihad (perjuangan) oleh diri terhadap diri sendiri... 
al-Islam : Islam - I'ttiqad yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya yang tidak boleh di Syirik - dirampas, dahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan baginya.
A022 Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan oleh Allah dadanya (hak kekuasaan mutlak zat Allah) untuk menerima Islam (mencampakkan "al-Nor al-Islam" - hak-hak mutlak zat Allah), lalu ia tetap berada dalam cahaya (hidayah petunjuk) dari Tuhannya, (sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan : Syirik - al-Yahud : as-Syaieyah)? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya, adalah dalam kesesatan (dari petunjuk Allah - al-Quran) yang nyata. (Az-Zumar 39:22 Note : Hak kekuasaan mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor al-Islam" (i'ttiqad hak-hak mutlak zat Allah maha Esa yang tidak di Syirikkan - dirampas, didahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan baginya : al-Yahud : as-Syaieyah : an-Nasyoro)... ... Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi... ... Ghaib Qalbu ... Bukan jihad (perjuangan : paksaan) melainkan jihad (perjuangan) oleh diri terhadap diri sendiri...
al-Iman dari al-Ilmu : Iman - kepercayaan : yakin akal dari Ilmu - memory ingatan akal...
A100 Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman (yakin akal dari segala ilmu - Syariah-Fiqh) melainkan dengan izin Allah (hak kekuasaan mutlak zat Allah melalui undang-undang dan peraturanNya); dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami (petunjuk - perintahnya). (Yunus 10:100) 
  Note : Hak keizinan mutlak zat Allah mencampakkan "al-Nor al-Iman" terhadap segala petunjuk & perintahnya berdasarkan "al-Ilmu"... ... Anutan Lillaahi & Dakwah Lillaahi... ... Ghaib Akal ... Bukan jihad (perjuangan : paksaan) melainkan jihad (perjuangan) oleh diri terhadap diri sendiri untuk beriman dengan ilmu yang dicampakkan Allah.

Golongan yang berIman (al-Iman dari al-Ilmu - Syariah-Fiqh) belum tentu lagi Islam (al-Islam - ghaib qalbu), tetapi sebaliknya golongan Islam (al-Islam - tidak berlaku Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah - ghaib qalbu) wajib lebih dahulu telah berIman (al-Iman - ghaib Akal). /// Ab Syeikh Yunan

Khamis, 20 April 2017

BENARKAH DAKWAAN PAS DASARNYA BERPAKSIKAN AL-QURAN, HADIS, IJMA', QIAS?  Benar kah dakwaan PAS itu ?

JIKA... secara terang-terang PAS telah melakukan kesalahan pada semua hukum Allah (al-Quran) dari seringan hukum Kufur (niat tanpa lillaahi : bukan semata-mata kerana Allah) - (amal) Kapir - engkar larangan Allah (al-Quran)...merupakan permulaan kepada hukum-hukum yang lain yang lebih berat...

... kemudian mengulangi keengkaran - Kapir demi Kapir demi Kapir dan demi Kapir sejak pulohan tahun... Itu lah golongan Sesat Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) dengan semua cabang disipline ilmuNya) - terbahagi kepada Dua golongan - Pasik (manusia Syaitan - perosak hubungan manusia sesama manusia) & Munafik (manusia Iblis - perosak hubungan manusia dengan Allah) - penyebab orang lain yang dhaif jadi Syirik & Murtad.

... kemudian Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi - merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan dan bandingan bagi hak-ak Mutlak zat Allah serta menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah yang juga merupakan hak-hak kekuasaan mutlak zat Allah sahaja berlakunya, maka gugur / gelincirlah dari Islam (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah yang diredhai Allah) menjadi Yahudi (i'ttiqad al-Yahud - Yehud : Jew's yang dilaknati Allah) : Haadu - cara, sifat, kata-kata, perbuatan) syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah & Syiah (Syaieyah - menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah - Non Muslim...

... kemudian sebahagian kecilnya Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh - berpaling tadah) dari tauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun (ad-deen - tauhid rububiyyah)

SIAPA SEBENARNYA PAS DISISI ALLAH (al-Quran) ???

KUFUR (niat) - Tanpa Lillaahi @ bukan semata-mata kerana Allah, apabila PAS berniat hendak membacakan... (BELUM BACA LAGI) ... ayat-ayat Allah (al-Quran), Hadis, Sunnah, Sirah meliputi perkara Dasar Agama : Ketuhanan yang Empat (4) dengan Dua (2) Pokok - Agama (ad-deen - tauhid zat Allah - tauhid rububiyyah < MEWAJIBKAN > Islam (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah) - GHAIB QALBU serta Dua (2) fFuru' (branch's) baginya, yaitu - Aqidah (al-Iman) < MEWAJIBKAN > Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - GHAIB AKAL, diberlakukantanpa Lillaahi @ bukan semata-mata kerana Allah... sebalikNya kerana duniawi - parti (jawatan, pangkat, kuasa, popularity, nama, gelar, kekayaan) yang dijadikan modal, alat, bahan, tukaran, sebab, alasan untuk menanam kebencian - perbalahan : putus silaturrahim sesama manuaia... Apatah lagi sesama sendiri.

A095Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah (ayat-ayat) Allah (al-Quran) sebagai modal (alat, bahan, tukaran, gadaian) untuk mendapat keuntungan dunia (politik - jawatan, pangkat, nama, popularity, gelar, kekayaan) yang sedikit (faedahnya disisi Allah); sesugguhnya apa yang ada di sisi Allah (dari balasan yang baik (kerana membacakan ayat-ayat Allah semata-mata kerana Allah - Lillaahi), itulah sahaja yang lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui. (kalau dah mengooong nak buat macamana)
(Al-Nahl 16:95

SIAPA YANG KUFUR (niat) TANPA LILLAAHI ITU ?

KAFIR (amal) Engkar larangan Allah (al-Quran) setelah niat yang Kufur itu dilaksanakan dengan perbuatan - amal anggota jasad (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) sejak puluhan tahun dahulu lagi berlakuNya.

A041Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab (Zabur : Taurat : Injiel & tidak terkecuali al-Quran) yang ada pada kamu (selama mana kamu tidak selewengkan), dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (engkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayat Ku (sebagai harga, tukaran, gadaian, alat, modal untuk) membeli (mendapatkan) kelebihan-kelebihan (duniawi : politik - jawatan, pangkat, nama, popularity, gelar, kekayaah) yang sedikit faedahnya (disisi ku - Allah); dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa (dengan memperlakukannya semata-mata kerana Allah - Lillaahi).
(Al-Baqarah 2:41

SIAPA YANG KAFIR (amal) ENGKAR LARANGAN ALLAH (al-Quran) BERULANG-ULANG SEJAK PULUHAN TAHUN BERLAKUNYA ITU ?

SESAT petunjuk Allah (al-Quran) apabila berulang-ulang engkar larangan Allah (al-Quran) : kapir demi kapir demi kapir dan demi kapir sejak pulohan tahun @ sejak PAS mula ditubohkan Sept 1951, hingga berlaku kerosakan hubungan sesama manusia : perbalahan, kecederaan, kematian - putus hubungan silaturrahim. juga putus hubungan manusia dengan Allah (penyebab orang lain berlaku Syirik & Murtad) terbahagi kepada Dua golongan - Pasik & Munafik.

A159
 
Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu), dan mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikitpun dalam (perbuatan) mereka. Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada Allah. Kemudian Ia akan menerangkan kepada mereka (pada hari kiamat kelak), apa yang telah mereka lakukan (dan membalasnya).
(Al-An'aam 6:159)

 A032
Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing serta mereka pula menjadi berpuak-puak; tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari fahaman dan amalan yang terpesong itu).
(Ar-Ruum 30:32)...   

Pasik - "perosak hubungan manusia sesama manusia n sesama sendiri @ Syaitan yang menyerupai manusia, kerana hanya Syaitan yang sentiasa menghasut untuk merosakkan hubungan manusia sesama manusia.


 A011
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.
(Al-Hujuraat 49:11) ... 

Munafik - "perosak hubungan manusia dengan Allah @ penyebab orang lain yang dhaif dalam perkara Agama : Ketuhanan n Furuq jadi  Syirik n Murtad @ Iblis yang menyerupai manusia yang merosakkan hubungan manusia dengan Allah. golongan Munafik juga adalah golongan Sesat menghampiri Syirik.

Betapa jahatnya PAS disisi Allah (al-Quran) apabila menjadikan perkara Agama (ad-deen - rububiyyah), Islam (al-Islam - uluhiyyah) serta furu' baginya Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) untuk memaki hamun, menghina, menudoh - hukum dengan sewenang-wenang bagi menanam kebencian sesama sendiri (umat melayu).

SIAPA YG SESAT GOLONGAN PASIK & MUNAFIK ITU ?

SYIRIK (merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak (zat) Allah.

BermulaNya Syirik (khafi samar : kecil - niat) dengan I'ttiqad (yakin qakbu) RIYA', UJUB, SUM'AH, TAKABBUR... kemudian zahir dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak (zat) Allah - (Syirik qalbi : jalli - jelas : besar - amal)... "MEMUJA - taksub kepada diri sendiri & taksub kepada berhala manusia berkupaih-serban, berjubah & berjanggut... Padahal taksub : memuja semata-mata terhadap Allah), MEMUJI - diri sendiri & memuji berlebihan - bodek... Padahal segala pujian hanya bagi Allah, MEMBERSIH & MENYUCIKAN diri sendiri, keturunan, kaum, puak, jemaah, partiNya... padahal tidak ada sesiapa pun yang berhak @ berkuasa untuk membersih & menyucikan dri aib/dosa serta maksiat/kejahatan melainkan Allah.

Rasulullah saw bersabda :

 إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ 

“SesungguhNya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah adalah Syirik kecik (khafi); para sahabat bertanya : wahai rasulullah apakah syirik kecil ? Rasulullah menjadaj "Riya" [HR. Ahmad]

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ
 
“Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap redha Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i]

Lawan daripada" ikhlas - redho" adalah "syirik - laknat" (menjadikan bagi hak2 mutlak Allah tandingan/sekutu di dalam beribadah, atau beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain-Nya). Contohnya : riya’ (memperlihatkan amalan pada orang lain), sum’ah (memperdengarkan suatu amalan pada orang lain), ataupun ujub (berbangga diri dengan amalannya). Kesemuanya itu adalah syirik yang harus dijauhi oleh seorang hamba agar ibadahnya itu diterima oleh Allah 

... Adalah amat jelas pemimpin, lebai kelaghoh & ahli taksub (bukan ahli biasa) PAS telah berI'ttiqad (yakin qalbu > akal) syirik (merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak Allah) yang dilaknati Allah, Maka gugur lah I'ttiqad - niat (yakin qalbu) & amal (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) yang DIREDHOI Allah - golongan "al-Islam - Islam" berpindah/bertukar menjadi golongan yang berI'ttiqad yang DILAKNATI Allah (kerana melakukan syirik...Riya', menunjuk2) - Golongan "alYahud - Yahudi".- Non Muslim & Muslimah.

A046 Di antara orang-orang (cara, sifat, kata-kata, perbuatan)  Haadu - Yahudi ada yang mengubah (atau menukar ganti) Kalamullah (isi Kitab Taurat  Injiel & tidak terkecuali al-Quran), dari tempat dan maksudnya yang sebenar, dan berkata (kepada Nabi Muhammad): "Kami dengar", (sedang mereka berkata dalam hati): "Kami tidak akan menurut". (Mereka juga berkata): "Tolonglah dengar, tuan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk", serta (mereka mengatakan): "Raaeina"; (Tujuan kata-kata mereka yang tersebut) hanya memutar belitkan perkataan mereka dan mencela agama (tauhid & i'ttiqad yang diredhai Allah) Islam. Dan kalaulah mereka berkata: "Kami dengar dan kami taat, dan dengarlah serta berilah perhatian kepada kami", tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih betul. Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran (tanpa lillaahi) mereka. Oleh itu, (kebanyakan) mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja (di antara mereka).
(An-Nisaa' 4:46)

  A047Wahai orang-orang yang telah diberikan Kitab (bani Israiel yang menyeleweng - al-Yahud : Haadu - Jew's), berimanlah kamu dengan apa yang telah Kami turunkan (Al-Quran), yang mengesahkan Kitab-Kitab (Taurat : Injiel & tidak terkecuali al-Quran) yang ada pada kamu, sebelum Kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu (sehingga berubah menjadi rata - tidak bermulut, berhidung dan bermata), lalu Kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya, atau Kami melaknatkan (menimpakan kifarah kepada kamu) mereka sebagaimana Kami telah melaknatkan orang-orang (dari kaum mereka - Yahudi : syirik sebelum itu) yang melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dan (ingatlah) perintah Allah itu tetap berlaku.
(An-Nisaa' 4:47)
A048

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik (terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan) mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa yang mempersekutukan (zat & hak-hak mutlak zat) Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.
(An-Nisaa' 4:48
A049

Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang membersihkan (taksub : memuja, memuji, membersih & menyucikan) diri sendiri? (kaum, puak, jemaah, partinya, Padahal perkara itu bukan hak manusia) bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan (memuja, memuji, membersih & menyucikan) sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya); dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka) sedikitpun.
(An-Nisaa' 4:49)
A050

Lihatlah (wahai Muhammad) betapa beraninya mereka mengada-adakan (berkata-kata) perkara-perkara dusta terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah dengan tidak benar? Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata.
(An-Nisaa' 4:50)
A006

Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang yang (beri'ttiqad syirik dilaknati Allah, dengan cara, sifat, kata-kata, perbuatan "Haadu") Yahudi, kalau kamu anggap (beri'ttiqad - yakin qalbu - akal) bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati (dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang-orang yang benar!"
(Al-Jumu'ah 62:6)
A007

Dan (sudah tentu) mereka tidak akan bercita-cita hendakkan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa (syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) yang mereka telah lakukan; dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim (diri sendiri) itu.
(Al-Jumu'ah 62:7
(buat apa hidup lebih lama, kalau sudah layak masuk syurga - karang tergelincir... maka neraka lah jawabNya... kan kan kan !!!)

SIAPA YANG SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH ITU ?
 
MURTAD - berpaling tadah dari tauhidkan (zat) Allah maha Esa wajib wujud hanya satu - Ahadun, Wahidun
ADAKAH PAS BELUM MURTAD (yartadda : yartadid mingkum undeeneh) - berpaling tadah dari tauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun, tidak zahir cara, sifat, kata-kata, perbuatan "berbilang-bilang tauhid (pluralisme) : kesamarataan tauhid (libralisme) > Mulhid : Atheis (komunisme) ?


Apakah zat Allah itu boleh disamakan dengan God : Gott : Elohim : Yahweh : Kurios : Teos : Yesus : Gusti n lainnya ?.

A217 Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) berperang dalam bulan yang dihormati; katakanlah: "Peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi (orang-orang Islam) dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadaNya, dan juga perbuatan menyekat (orang-orang Islam) ke Masjid Al-Haraam (di Makkah), serta mengusir penduduknya dari situ, (semuanya itu) adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan (ingatlah), angkara fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan (semasa perang dalam bulan yang dihormati). Dan mereka (orang-orang kafir itu) sentiasa memerangi kamu hingga mereka (mahu) memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup (melakukan yang demikian):... (akhir ayat)
... dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama tauhid - ad-deen & i'ttiqad yang diredhai Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir (engkar murtad itu), maka orang-orang yang demikian, rosak binasalah (segala pahala) amal (ibadah) usahanya (yang baik - kebenaran, kebaikan, kebajikan) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).
(Al-Baqarah 2:217)
Note : 

apa lagi yang PAS ada untuk dibawa menemui Allah setelah tamat anugerah hidup ini - goll (go to hell) ???
///
Ab Sheikh Yunan.

Jumaat, 7 April 2017

LARANGAN MENCELA PENGUASA - KERAJAAN.

ADAB ISLAM KEPADA PEMIMPIN - 2

Mencela Penguasa
Demonstrasi akan mengarahkan orang untuk mencela penguasa. Padahal orang yang beriman dilarang untuk mencela penguasa mereka. Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ تَسُبُّوا أُمَرَاءَكُمْ وَ لاَ تغشُّوْهُم وَ لاَ تَعْصُوهُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ وَ اصْبِرُوا فَإِنَّ الأَمْرَ قَرِيْبٌ ( رواه ابن أبي عاصم في السنة و البيهقي في شعب الإيمان وقال الألباني في ظلال الجنة إسناده جيد)

Jangan kalian cela pemimpin (umara’) kalian, jangan menipu mereka, jangan bermaksiat kepada mereka (dalam hal yang ma’ruf), dan bertaqwalah kepada Allah serta bersabarlah karena al-amr (urusan ini) telah dekat (H.R Ibnu Abi Ashim dalam as-Sunnah dan dinyatakan oleh Syaikh al-Albany bahwa sanadnya jayyid (baik)).
Sahabat Nabi Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu menyatakan:

الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهونا عن سب الأمراء

Pembesar-pembesar dari kalangan Sahabat Rasulullah shollallaahu ‘alaihi wasallam melarang dari mencela umara’ (pemimpin) (diriwayatkan oleh Abu Amr ad-Daany dalam as-Sunan al-Waridah fil Fitan).
Ubadah bin Nusaiy (salah seorang tabi’in yang mulya, murid dari Sahabat Nabi Abu Sa’id al-Khudry) menyatakan:

أَوَّلُ النِّفَاقِ الطَّعْنُ فِي اْلأَئِمَّة (تهذيب الكمال

Awal kemunafikan adalah mencela para pemimpin (Tahdzibul Kamal (14/197) karya alImam al-Mizzi)
Mencela dan menjelek-jelekkan pemimpin muslim adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan bimbingan al-Qur’an. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir’aun dengan ucapan yang lembut.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Maka ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut agar ia menjadi ingat atau takut (Q.S Thaha:44).

Kepada Fir’aun yang demikian kafir, Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dakwah dengan kata-kata yang halus dan bukan kata-kata kasar, hardikan, atau celaan, apalagi terhadap pemimpin yang masih muslim.
///
Al-Yunan

Khamis, 22 Disember 2016

CARA, SIFAT, KATA-KATA, PERBUATAN ORANG SESAT GOLONGAN PASIK & MUNAFIK

Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

LUPA - LALAI KEPADA ALLAH S.w.t
Orang munafik memiliki sifat kemunafikan dalam fikiran (ghaib akal - al-Iman & al-Ilmu) dan batin (ghaib qalbu - al-Islam : I'ttiqad & ad-deen : Tauhid) mereka tidak pernah terlintas untuk mengingati Allah s.w.t baik ketika senang atau susah.

Firman Allah s.w.t.:
ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ فَأَنسَٮٰهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِۚ أُوْلَـٰٓٮِٕكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَـٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱلشَّيۡطَـٰنِ هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ (١٩)
Ertinya:
“Mereka telah dikuasai oleh syaitan, lalu lupa mengingati Allah s.w.t. Mereka itulah golongan (pengikut) syaitan - perosakan hubungan manusia sesama manusia, dan Iblis - perosak hubungan manusia dengan Allah). Ingatlah bahawa pengikut syaitan (dan Iblis) itu orang yang rugi.”
(Al-Mujadalah:19)

(2) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

HASAD DENGKI
Hasad dengki merupakan suatu wabak yang berbahaya yang ada dalam diri seseorang jika tidak dibendung atau dijaga secara wajarnya. Hasad dengki dapat diertikan sebagai suatu sikap tidak senang atas kenikmatan,kesenangan atau kelebihan yang ada pada orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu agar dapat memilikinya. Dengan demikian sifat hasad dengki boleh menyuburkan perasaan dendam,permusuhan dan suka berpersepsi : berprasangka buruk terhadap orang lain. Dalam Islam sifad hasad dengki adalah tercela dan tergolong amalan orang-orang Sesat golongan munafik.

Firman Allah s.w.t.:
أَأَمۡ يَحۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَٮٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۖ فَقَدۡ ءَاتَيۡنَآ ءَالَ إِبۡرَٲهِيمَ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَءَاتَيۡنَـٰهُم مُّلۡكًا عَظِيمً۬ا (٥٤)
Ertinya:
"Adakah patut mereka dengki kepada manusia atas nikmat yang Allah s.w.t berikan kepada mereka daripada kurniaan-Nya?"
(An-Nisa':54)

Orang yang bersifat hasad dengki jiwanya sentiasa merasa serba kekurangan dengan apa yang dimilikinya.

Firman Allah s.w.t:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥
Ertinya:
"Yang paling aku takut dari apa yang aku takut pada umatku ialah yang banyak harta pada mereka, lalu mereka saling berdengki dan berbunuh-bunuhan."
(HR. Ibnu Abid Dunya an Amir Al-Asy'ari)

Dalam Islam keharusan melahirkan perasaan dengki terhadap orang lain hanya dalam dua perkara sahaja iaitu terhadap ilmu dan harta kekayaan yang dimilikinya.
Rasulullah s.a.w bersabda.:
Ertinya:
"Tidak ada dengki selain daripada dua perkara, iaitu orang yang diberikan harta oleh Allah s.w.t lalu dikuasainya harta itu pada kebenaran dan orang yang diberikan ilmu oleh Allah s.w.t lalu diamalkan ilmu itu dan diajarkan kepada manusia."
(HR.Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

(3) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

DUSTA
Dusta merupakan pernyataan tentang sesuatu yang tidak sesuai denagn keadaan yang sebenarnya. Perbuatan dusta adalah amalan orang munafik dan amat dilarang dalam Islam kerana dapat menjauhkan manusia dengan Tuhannya, bahkan dikutuk oleh Allah s.w.t dan dibenci oleh manusia.
 
Firman Allah s.w.t:
إِنَّمَا يَفۡتَرِى ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ‌ۖ وَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلۡڪَـٰذِبُونَ (١٠٥)
Ertinya:
"Sesungguhnya yang mengadakan pendustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman (engkar) kepada (larangan Allah berulang-ulang) ayat-ayat Allah s.w.t dan mereka itulah orang-orang pendusta."
(An-Nahl:105)

Dusta merupakan suatu perbuatan yang keji dan terkutuk kerana ianya boleh mempengaruhi minda yang mengarahkan kepada kejahatan dan boleh merosakkan sahsiah dan alam kebajikan, kebenaran, kebaikan - Lillaahi.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Sesungguhnya setakut-takut yang aku takut atas umatku adalah setiap munafik (golongan Sesat) yang pandai lidahnya."
(HR.Abu Ya'la)

Dalam hadith lain Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Takutlah kamu terhadap persepsi : prasangka kerana sesungguhnya persepsi : prasangka itu sedusta-dusta pembicaraan."
(HR.Muttafaq 'Alaih)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Sesungguhnya dusta itu adalah salah satu daripada beberapa pintu munafik (sesat)."
(HR.Ibnu 'Adi)

Sabda Rasulullah s.a.w:
Ertinya:
"Tanda orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara berdusta, apabila berjanji ia mungkiri dan apabila diberi kepercayaan : Amanah ia khianat."
(HR.Muttafaq Alaih)
Sesungguhnya perbuatan dusta amat dibenci Allah s.w.t dan tidak akan beroleh petunjuk dari-Nya.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَہۡدِى مَنۡ هُوَ مُسۡرِفٌ۬ كَذَّابٌ۬ (٢٨)
Ertinya:
"Sesungguhnya Allah s.w.t tidak memberi petunjuk (ilham : hidayah) kepada orang-orang yang melampaui batas (sesat : zalim) lagi pendusta."
(Al-Mukmin/Ghafir:28)

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى مَنۡ هُوَ كَـٰذِبٌ۬ ڪَفَّارٌ۬ (٣)
Ertinya:
"Sesungguhnya Allah s.w.t tidak memberi petunjuk (ilham : hidayah) kepada orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar (kafir berulang-ulang - sesat)."
(Az-zumar:3)

(4) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MUNGKIR JANJI
Perbuatan mungkir janji bermaksud menyalahi pernyataan terhadap kesediaan diri seseorang akan memenuhi sesuatu yang diminta oleh orang lain. Oleh, itu dalam Islam menunaikan janji adalah wajib.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ‌ۚ
Ertinya:
"Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji mu."
(Al-Maidah:1)

Firman Allah s.w.t:
وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِ‌ۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولاً۬ (٣٤)
Ertinya:
"Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan ditanya."
(Al-Isra':34)

Seseorang yang memungkiri janji yang dibuat sama ada sengaja atau tidak, amat tidak menyenangkan dan mengecewakan harapan orang yang dijanjikan. Perbuatan memungkiri janji tergolong orang munafik.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Ada empat macam berangsiapa yang terdapat semuanya ini, maka ia termasuk orang munafik (golongan sesat) yang asal dan barangsiapa yang terdapat padanya, maka bererti ia terjangkit sifat kemunafikan sampai ia bersedia meninggalkan empat hal tersebut: (*) apabila ia berbicara ia berdusta, (*) apabila dipercayai ia berkhianat dan (*) apabila berjanji ia mungkiri."
(HR.Bukhari dan Muslim)

(5) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

FITNAH
Fitnah merupakan suatu sifat yang amat keji dan boleh mendatangkan kesan yang amat buruk kepada diri sendiri dan terhadap orang lain & masyarakat. Fitnah boleh diertikan bahawa seseorang yang menyampaikan keburukan orang lain dikalangan orang ramai dengan tujuan supaya mereka membenci atau memusuhinya.
Fitnah boleh berlaku dimana-mana terhadap orang lain kerana didorong oleh perasaan irihati, kurangnya iman serta Ilmu (ghaib akal) dan lemah iman dan jiwanya (qalbu) kotor. Justeru itu perbuatan fitnah tergolong sifat munafik boleh menjatuhkan keaiban seseorang dan menghalangnya daripada melakukan kebajikan, kebaikan, kebenaran - Lillaahi

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ۬ مَّهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ۬ مَّشَّآءِۭ بِنَمِيمٍ۬ (١١) مَّنَّاعٍ۬ لِّلۡخَيۡرِ مُعۡتَدٍ أَثِيمٍ (١٢)
Ertinya:
"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang banyak mencela serta menyebar fitnah, banyak menghalang berbuat baik, melampaui batas lagi banyak melakukan dosa."
(Al-Qalam:10-12)

Firman Allah s.w.t:
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۬ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضً۬ا‌ۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (١٠)
Ertinya:
"Dalam hati mereka ada penyakit (riya', ujub, suma'ah, takabbur), lalu,Allah s.w.t tambahkan penyakitnya dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta."
(Al-Baqarah:10)

Perbuatan fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan kerana boleh menyebabkan masyarakat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusuhan.

Firman Allah s.w.t:
وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ‌ۚ
Ertinya:
"Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan."
(Al-Baqarah:191)

Firman Allah s.w.t:
وَٱلۡفِتۡنَةُ أَڪۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِ‌ۗ
Ertinya:
"Dan fitnah itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh."
(Al-Baqarah:217)

Islam melindungi kehormatan atau menjaga nama baik seseorang adalah dituntut agar dapat menjaga hak dan kebajikan orang lain selamat daripada murka Allah s.w.t. Justeru itu, perbuatan fitnah antara sesama muslim akan mendapat balasan yang buruk dariapda Allah s.w.t didunia dan akhirat.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡغَـٰفِلَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ لُعِنُواْ فِى ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأَخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ۬ (٢٣)
Ertinya:
"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh (memfitnah) wanita-wanita yang baik lagi beriman, berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan baginya azab yang besar."
(An-Nur:23)

Sabda Rasulullah s.a.w:
Ertinya:
"Seburuk-buruk hamba Allah s.w.t iaitu orang yang berjalan ke sana ke mari dengan fitnah yang memecahbelahkan antara kekasih yang suka mencari kecacatan orang orang baik."
(HR.Ahmad)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Tidak akan masuk syurga yang membawa fitnah."
(HR.Bukhari dan Muslim dari Huzaifah)
Oleh kerana itu, bahaya fitnah boleh mengancam kesejahteraan. Maka umat islam hendaklah sentiasa berhati-hati dan jangan mudah terpedaya denagn fitnah yang dibawa atau diterima.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٍ۬ فَتَبَيَّنُوٓاْ
Ertinya:
"Wahai orang-orang yang beriman apabila datang kepadamu orang fasiq (golongan sesat) yang membawa berita (fitnah), maka perhatikanlah (selidiklah) dengan teliti (kebenarannya)."
(Al-Hujurat:6)

(6) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENCACI MAKI
Perbuatan mencaci maki atau menyakiti seseorang muslim adalah dilarang dalam Islam kerana boleh menjejaskan nama baik dan maruah orang. Sikap demikian adalah termasuk amalan orang munafik (golongan sesat) dan merupakan suatu pembohongan yang besar dan nyata.

Firman Allah s.w.t:
وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱڪۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَـٰنً۬ا وَإِثۡمً۬ا مُّبِينً۬ا (٥٨)
Ertinya:
"Orang-oran yang menyakiti mukmin lelaki dan mukmin wanita dengan sesuatu yang tidak dibuatnya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan yang besar dan dosa yang nyata."
(Al-Ahzab:58)

Islam adalah Agama Tauhid (ad-deen - rububiyyah) universal yang sentiasa mementingkan perpaduan, keharmonian dan saling hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira pangkat, kedudukan dan keturunan. Malah umat Islam hendaklah sentiasa menjaga kehormatan diri dan maruah orang lain agar dapat membentuk budaya hidup masyarakat penyayang dan berakhlak mulia berlandaskan Iman & Ilmu.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٌ۬ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرً۬ا مِّنۡہُمۡ وَلَا نِسَآءٌ۬ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرً۬ا مِّنۡہُنَّ‌ۖ
Ertinya:
"Hai orang-orang yang beriman (dan berIlmu yang benar), janganlah kamu menghina (mencaci) suatu kaum, mungkin yang dihina itu lebih baik dari kaum yang menghina."
(Al-Hujurat:11)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Tidak patut seseorang sahabat baik mengutuk (sahabatnya)."
(HR.Muslim dari Abi Hurairah)

Rasulullah s.a.w bersabda:

Ertinya:
"Seseorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, bukan suka menghina, bukan yang suka berbuat keji dan bukan orang yang suka bercakap keji (kotor)."
(HR.Muslim)

Dalam Islam setiap muslim itu bersaudara terhadap sesama muslim yang lain dan tidak menghina atau menganiaya. Jika seseorang itu menghina, mengutuk atau mengeji, maka dianggap berlaku jahat sesama muslim.
Perbuatan mencaci maki sesama muslim amat dibenci dan mendatangkan kemurkaan Allah s.w.t.

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Mencaci orang Islam itu termasuk fasik (golongan sesat) dan membunuhnya termasuk kafir - Non Muslim."
(HR.Abu Daud)

Dalam hadith lain Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Tidak dapat masuk syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya (menyakiti)."
(HR.Muslim)

(7) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENGUMPAT
Mengumpat bermaksud seseorang menceritakan keburukan, kelemahan peribadi dan tindakan orang yang tertentu kepada orang lain yang tidak disukainya. Pada hakikatnya perbuatan mengumpat dilakukan secara sengaja dan tidak disedari oleh seseorang yang suka mengumpat di samping tidak dapat mengawal lidahnya daripada membicarakan kelemahannya atau keburukan peribadi orang lain.
Dalam Islam perbuatan mengumpat adalah salah satu sifat yang tercela dan menjadi amalan orang yang tidak beriman dan munafik (golongan sesat). Islam melarang keras umatnya mengumpat terhadap sesama muslim kerana boleh mendatangkan akibat yang buruk.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرً۬ا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٌ۬‌ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًا‌ۚ
Ertinya:
"Hai orang-orang yang beriman (dan berilmu yang benar), jauhilah kebanyakan buruk sangka (sesama muslim) kerana sebahagian buruk sangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari aib orang dan jangan pula sebahagian kamu mengumpat yang lain."
(Al-Hujurat:12)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Ghaibah ialah apabila kamu menyebut perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya."
(HR.Muslim)

Orang yang suka mengumpat adalah diumpamakan sebagai orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan mengumpat boleh menyinggung perasaan, hati dan kehormatan orang lain yang akhirnya boleh menimbulkan permusuhan dan perbalahan antara satu sama lain.
Rasulullah s.a.w melarang umatnya mengumpat kerana banyak mendatangkan buruk sangka dan fitnah terhadap orang lain.

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Setiap orang Islam terhadap sesama Islam itu haram darahnya (tidak boleh membunuh), hartanya (tidak boleh dirampas)dan kehormatan (tidak boleh mengumpat)."
(HR.Muslim dan At-Tirmizi)

Firman Allah s.w.t
وَيۡلٌ۬ لِّڪُلِّ هُمَزَةٍ۬ لُّمَزَةٍ (١)
Ertinya:
"Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela."
(Al-Humazah:1)

(8) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.


MENGINGKARI TAKDIR ALLAH S.W.T
Takdir Allah s.w.t merupakan suatu ketetapanNya ke atas setiap makhluk dengan kadar atas tertentu. Justeru itu, takdir yang ditentukan Allah s.w.t sama ada baik, buruk, bahagia atau derita adalah suatu ketentuan Allah s.w.t yang mutlak ke atas setiap makhluk-Nya dan tiada siapa yang dapat menghalang atau mengubahnya.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّا كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقۡنَـٰهُ بِقَدَرٍ۬ (٤٩)
Ertinya:
"Sesungguhnya Kami menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan kadar (takdir yang ditentukan)."
(Al-Qamar:49)

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمۡرِهِۦ‌ۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىۡءٍ۬ قَدۡرً۬ا (٣)
Ertinya:
"Sesungguhnya Allah s.w.t menyampaikan (melangsungkan) urusan-Nya.Sesungguhnya Allah s.w.t mengadakan qadar (peraturan tertentu) bagi tiap-tiap sesuatu."
(At-Talaq:3)

Firman Allah s.w.t:
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً۬ا (٣٠)
Ertinya:
"Kamu tiada mengkehendaki(sesuatu)melainkan jika Allah s.w.t mengkehendakiNya. Sesungguhnya Allah s.w.t Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
(Al-Ihsan:30)

Sesungguhnya orang yang menolak, membenci atau mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah s.w.t,maka tergolong orang kufur dan rosak iman serta menjadi munafik (sesat mennghampiri syirik) yang akan mendapat kemurkaan dan azab Allah s.w.t.

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Sesungguhnya besar pahala itu mengikut besar cubaan. Dan sesungguhnya apabila Allah s.w.t mengasihi suatu kaum, dicubanya kaum itu (dengan suatu cubaan). Siapa yang redha terhadapnya, ia akan mendapat redha Allah s.w.t dan siapa yang marah, ia akan mendapat murka Allah s.w.t."
(HR.At-Tirmizi)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Siapa tidak redha akan qada'-Ku dan qadar-Ku, baiklah ia mencari Tuhan selain Aku."
(HR.Tabrani)

(9) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

 MEMPERSENDA (GURAUAN - MAINAN) KESUCIAN AGAMA
Perbuatan mempersendakan atau mempermainkan kesucian dan kebenaran agama adalah amat dibenci dan dilarang dalam Islam kerana seolah-olah menentang sesuatu yang diturunkan oleh Allah s.w.t. Perbuatan demikian termasuk ciri-ciri orang munafik yang sentiasa menghina atau memperkecilkan kebenaran ajaran agama tauhid & i'ttiqad diredhai Allah islam.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمۡ هُزُوً۬ا وَلَعِبً۬ا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَ أَوۡلِيَآءَ‌ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (٥٧)
Ertinya:
"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu angkat jadi pemimpin orang-orang yang mengambil agamamu, memperolok dan mempermainkan, diantara ahli kitab sebelum kamu dan orang-orang kafir. Takutlah kepada Allah s.w.t jika kamu orang beriman."
(Al-Maidah:57)

Firman Allah s.w.t:
وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوً۬ا وَلَعِبً۬ا‌ۚ ذَٲلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٌ۬ لَّا يَعۡقِلُونَ (٥٨)
Ertinya:
"Apabila kamu menyeru mereka bersolat, mereka jadikan solat itu olok-olok dan permainan. Demikian itu kerana mereka kaum yang tidak berfikir."
(Al-Maidah:58)

Firman Allah s.w.t:
فَقَدۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ‌ۖ فَسَوۡفَ يَأۡتِيہِمۡ أَنۢبَـٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَہۡزِءُونَ (٥)
Ertinya:
"Sesungguhnya mereka mendustai kebenaran tatkala datang kepada mereka. Nanti akan datang kepada mereka berita apa yang mereka perolokkan."
(Al-An'am)

Firman Allah s.w.t:
وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦۤ‌ۗ إِنَّهُ ۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ (٢١)
Ertinya:
"Siapakah lebih zalim dari orang yang mengadakan pembohongan terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah s.w.t atau orang yang mendustai ayat-Nya? Sesungguhnya tiadalah menang orang-orang yang zalim."
(Al-An'am:21)

Firman Allah s.w.t:
قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُنَنٌ۬ فَسِيرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ (١٣٧)
Ertinya:
"Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan sebelum kamu. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustai (agama tauhid)."
(Ali-Imran:137)

(10) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIIO.
 

ENGGAN BERJIHAD DI JALAN ALLAH S.W.T (SABIELILLAAHI)
Jihad adalah suatu tuntutan agama yang disyariatkan untuk menghapuskan segala bentuk kebatilan, kezaliman dan kefasikan di muka bumi. Oleh itu orang yang enggan berjihad dan menghalang umat islam daripada berjuang di jalan Allah s.w.t adalah termasuk orang-orang munafik dan
dimurkai Allah s.w.t
فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَـٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَـٰهِدُواْ بِأَمۡوَٲلِهِمۡ وَأَنفُسِہِمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِى ٱلۡحَرِّ‌ۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّ۬ا‌ۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ (٨١)

Ertinya:
"Telah gembira orang-orang yang tinggal di tempat duduknya,sepeninggalan Rasul Allah dan mereka benci berjuang dengan harta dan dirinya di jalan Allah s.w.t dan mereka berkata:'Janganlah kamu keluar berjuang waktu panas, 'Katakanlah:'Api neraka jahannam lebih panas daripada itu jika mereka mengerti.""
(At-Taubah:81)

Firman Allah s.w.t:
يَعۡتَذِرُونَ إِلَيۡكُمۡ إِذَا رَجَعۡتُمۡ إِلَيۡہِمۡ‌ۚ قُل لَّا تَعۡتَذِرُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَڪُمۡ قَدۡ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنۡ أَخۡبَارِڪُمۡ‌ۚ
Ertinya:
"mereka meminta uzur kepadamu apabila kamu kembali kepada mereka (dari medan perang  sabiellillaahi). Katakanlah."'Jangan kamu minta uzur, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu. Sesungguhnya Allah s.w.t telah memberitahu kami tentang perkhabaranmu."
(At-Taubah:94)

Firman Allah s.w.t:
لَّا يَسۡتَوِى ٱلۡقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٲلِهِمۡ وَأَنفُسِہِمۡ‌ۚ
Ertinya:
"Tiadalah sama orang yang duduk di antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang berjuang dijalan Allah s.w.t dnegan harta dan jiwanya, kecuali orang yang ditimpa kemelaratan."
(An-Nisa':95)

(11) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENYEMBUNYIKAN PERSAKSIAN PADA JALAN YANG BENAR
Allah s.w.t berfirman:
وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَۚ وَمَن يَڪۡتُمۡهَا فَإِنَّهُ ۥۤ ءَاثِمٌ۬ قَلۡبُهُ ۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ۬ (٢٨٣)
Ertinya:
“Dan janganlah kamu menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah s.w.t Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
(Al-Baqarah:283)

Sebagai orang yang beriman,umat Islam tidak seharusnya sedia menjadi saksi yang palsu atau dusta dalam member keterangan bagi menyelesaikan sesuatu perkara pada jalan yang benar.Justeru itu,berdusta ketika menjadi saksi adalah golongan orang-orang munafik dan dibenci oleh Allah s.w.t.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
“Tidaklah tergelincir dua telapak orang yang menjadi saksi dusta sehingga Allah s.w.t menetapkan kepadanya di neraka.”
(HR.Ibnu Majah dan Hakim)

Dalam hadith lain Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
“Barangsiapa menyembunyikan persaksian ketika dia diundang kepadanya maka adalah ia seperti orang yang menyaksikan dusta.”
(HR.Tabrani)

(12) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.
 

MENANGGUH PEMBAYARAN HUTANG.
Seseorang yang berhutang adalah wajib membayar mengikut hukum islam. Oleh, itu orang yang mempunyai harta atau mampu membayar hutangnya tetapi sengaja melambat-lambatkannya atau tidak mahu membayarnya, maka perbuatan ini adalah amalan orang-orang munafik dan dibenci dalam islam.

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٲلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ
Ertinya:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah.”
(Al-Baqarah:188)
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
“Barangsiapa mengambil harta orang yang ia bermaksud merosakkannya (tidak mahu membayarnya), nescaya ALLAH S.W.T akan merosakkannya.”
(HR.Bukhari)

(13) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

BERGAUL DENGAN ORANG YANG MEMPEROLOK AL-QURAN.
Umat islam seharusnya faham dan peka dengan sikap orang-orang yang ingkar terhadap perintah llah s.w.t dan Rasul-Nya,iaitu tidak mendekati atau bergaul dengan mereka sehingga boleh menjejaskan dan merosakkan aqidah dan akhlak.
Musuh-musuh Islam, terutama orang-orang kafir (engkar) dan munafik (sesat) sentiasa berusaha untuk merosakkan dan menghancurkan peradaban umat Islam dalam segala bidang. Justeru itu, kaum muslimin hendaklah berhati-hati dan menjauhi daripada bergaul dengan mereka agar tidak terpengaruh dengan mereka.

Firman Allah s.w.t:
وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡڪُمۡ فِى ٱلۡكِتَـٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِہَا وَيُسۡتَہۡزَأُ بِہَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۤ‌ۚ
Ertinya:
“Sesungguhnya Allah s.w.t telah menurunkan kepadamu (perintah-Nya) dalam kitab (Al-Quran). iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah s.w.t diingkari dan diejek (oleh kaum kafir (engkar) dan munafik (sesat)), maka janganlah kamu duduk (bergaul) dengan mereka sehingga mereka memasuki kepada mempersoalkan yang lain, kerana sesungguhnya(jika kamu ikut), tentulah kamu sama dengan mereka.”
(An-Nisa:140)

(14) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MEMAKAN HARTA ANAK YATIM
Dalam islam anak yatim bermaksud anak yang ditinggal mati oleh ayahnya semasa dia masih kecil atau belum dewasa. Orang yang bertanggungjawab atau ahli waris yang beramanah menjaga dan memelihara anak yatim, jika memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim adalah berdosa besar dan tergolong orang munafik.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡڪُلُونَ أَمۡوَٲلَ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡڪُلُونَ فِى بُطُونِهِمۡ نَارً۬ا‌ۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرً۬ا (١٠)
Ertinya:
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka dan mereka pula akan masuk ke dalam api Neraka yang menyala-nyala."
(10) (An-Nisa':10)

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافً۬ا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْ‌ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّ۬ا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡ‌ۖ
Ertinya:
"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih daripada batas berpatutan dan(janganlah kamu)tergesa-gesa(membelanjakannya)sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara penjaga) mampu,maka hendaklah dia menahan diri (daripada makan harta anak yatim)."
(An-Nisa':6)

Para ulama berkata:'
Bagi setiap wali atau penjaga anak yatim,jika dia berada dalam keadaan miskin, dibolehkan baginya memakan sebahagian harta anak yatim dengan cara yang baik menurut sekadar keperluannya sahaja, tidak boleh berlebihan dan jika berlebihan, maka dia menjadi haram.

(15) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MEMBUKA RAHSIA ORANG LAIN.
Setiap manusia tentu memiliki rahsia tersendiri.Dalam, Islam,jika seseorang mengetahui keburukan orang lian kemudian diceritakan dikhalayak ramai, maka perbuatan ini adalah berdosa besar dan ciri-ciri orang munafik.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلۡفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ۬ فِى ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأَخِرَةِ‌ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ (١٩)
Ertinya:
"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar(berita)perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui."
(An-Nur:19)

Islam menyuruh umatnya agar menutup dan menjaga rahsia sesama orang islam yang dikenali.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Barangsiapa yang dapat menutup rahsia sesama muslim, maka Allah s.w.t akan menutup rahsianya di dunia dan akhirat."
(HR.Muslim)

(16) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

BERASA AMAN DARIPADA MURKA ALLAH S.W.T APABILA MELAKUKAN DOSA
Apabila seseorang melakukan sesuatu dosa kemudian dia berasa selamat daripada murka dan seksaan Allah s.w.t, maka anggapan ini adalah berdosa besar dan amalan orang-orang munafik.Allah s.w.t akan membalas perbuatan dosa dengan hukuman seksa di hari kiamat nanti.

Firman Allah s.w.t:
فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُڪِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٲبَ ڪُلِّ شَىۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَـٰهُم بَغۡتَةً۬ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ (٤٤)
Ertinya:
"Maka ketika mereka lupa peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,Kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka diam berputus asa."
(Al-An'am:44)

(17) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MEMANGGIL ORANG DENGAN GELARAN BURUK YANG TIDAK DISUKAI.
Memanggil seseorang dengan gelaran buruk yang tidak disukai adalah dilarang dalam islam kerana ia boleh menjejaskan atau menjatuhkan maruah dan nama baik di kalangan orang ramai. Perbuatan ini adalah amalan orang-orang munafik dan boleh mencetus pergaduhan antara satu sama lain.

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَـٰبِ‌ۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَـٰنِ‌ۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَـٰٓٮِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ (١١)
Ertinya:
"Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk buruk panggilan ialah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."
(Al-Hujurat:11)

(18) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENGHALANG ORANG DARIPADA MENGAMALKAN AJARAN ISLAM.
Orang yang menghalang umat islam daripada mengamalkan ajaran islam adalah tergolong orang-orang munafik yang amat dibenci dalam islam.Islam menggalakkan umatnya agar sama-sama saling mengingati dengan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh.

Firman Allah s.w.t:
قُلۡ يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَہَا عِوَجً۬ا وَأَنتُمۡ شُهَدَآءُ‌ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ (٩٩)
Ertinya:
"Katakanlah hai ahli kitab mengapa kamu menghalang-halang dari jalan Allah s.w.t orang-orang yang telah beriman, kamu mengkehendakinya menjadi bengkok padahal kamu menyaksikan?Allah s.w.t sekali-kali tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan."
(Ali Imran:99)

(19) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

SUKA KEPADA KESESATAN DAN MENYESATKAN ORANG.
Islam menghendaki umatnya agar mengamalkan hidup pada jalan yang benar dalam segala aspek sebagaimana yang digariskan di dalam Al-Quran dan sunnah.Di samping itu Islam melarang umatnya,terutama golongan yang berilmu agar tidak menyalahgunakan ilmu yang baik untuk menipu dan menyesatkan orang lain untuk tujuan dan kepentingan tertentu yang bertentangan dengan suariat islam.
Setiap muslim bertanggungjawab membebaskan diri daripada melakukan yang benar dan baik,agar tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang suka menyesatkan orang.

Firman Allah s.w.t:
أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبً۬ا مِّنَ ٱلۡكِتَـٰبِ يَشۡتَرُونَ ٱلضَّلَـٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ (٤٤)
Ertinya:
"Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari al-Kitab (Taurat)? Mereka membeli (memilih) kesesatan dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat dari jalan(yang benar)."
(An-Nisa':44)

(20) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

BERMUKA DUA.
Sikap bermuka dua adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik kerana mereka apabila diajak untuk mengikut jalan Allah s.w.t dengan sengaja melambat-lambatkan dan tidak mahu, tetapi jika diajak pada jalan yang dilarang Allah s.w.t, mereka cepat menanggapinya dan senang hati mengikutnya,bahkan menjadi pelopornya.

Firman Allah s.w.t :
وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَہۡزِءُونَ (١٤)
Ertinya:
"Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman mereka mengatakan. "Kami telah beriman. 'Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: 'Sesungguhnya kami tetap bersama kamu, kami hanya mempermainkan mereka."
(Al-Baqarah:14)

Rasulullah s.a.w bersabda:
"Kamu akan menjumpai di antara hamba-hamba Allah s.w.t pada hari kiamat kelak, orang yang bermuka dua yang mendatangi mereka ini suatu pembicaraan dan mereka ini dengan suatu pembicaraan(lain)."
(HR.Bukhari dan Muslim)

(21) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENYANJUNG DAN MEMUJI ORANG TANPA DIKETAHUI KEADAAN SEBENARNYA
Sanjungan dan pujian terhadap seseorang adalah kerana perbuatan dan perkataannya.Akan tetapi sanjungan dan pujian yang baik dan ikhlas terhadap sesama muslim adalah dibolehkan dalam islam. Namun demikian,sanjungan dan pujian yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dipuji adalah dilarang dalam islam dan tergolong amalan orang-orang munafik untuk merosak peribadi seseorang muslim.
Sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyukai umat islam menyanjung dan memuji orang-orang yang ingkar kepadanya seperti orang kafir,munafik dan fasik kerana boleh menambahkan kesombongan dan keingkaran mereka.

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Sesungguhnya Allah s.w.t marah apabila orang fasik dipuji."
(HR.Ibnu Abiddunya dan Baihaqi)
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Hamburkanlah tanah pada muka orang-orang yang memuji itu."
(HR.Muslim)

(22) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

SOMBONG DI ANTARA SESAMA MANUSIA
Sombong adalah perilaku yang menolak kebenaran dan eremehkan orang lain dengan anggapan kelebihan dan kehebatan tidak dapat ditandingi. Biasanya sifat sombong ini disebabkan oelh ilmu, ibadah dan keturunan dan kecantikan yang dimiliki oleh seseorang yang mudah dipengaruhi nafsu. Bersikap sombong terhadap sesama muslim atau manusia seluruhnya adalah dilarang dalam islam kerana ia boleh mendatangkan kebencian dan kehinaan daripada orang lain serta amat dibenci oleh Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ڪَانَ مُخۡتَالاً۬ فَخُورًا (٣٦)
Ertinya:
"Sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri."
(An-Nisa':36)

Bersikap sombong dan membangga diri adalah amalan orang-orang munafik dan termasuk kufur terhadap nikmat Allah s.w.t . Oleh itu,Allah s.w.t memberi balasan azab terhadap mereka yang bersikap sombong dalam pergaulan dengan sesama manusia.

Firman Allah s.w.t:
لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ‌ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡتَكۡبِرِينَ (٢٣)
Ertinya:
"Tidak dirahui lagi bahawa sesungguhnya Allah s.w.t mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan.Sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyukai orang-orang yang sombong."
(An-Nahl:23)

Firman Allah
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ڪَانَ مُخۡتَالاً۬ فَخُورًا (٣٦)
Ertinya:
"Sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga diri."
(An-Nisa':36)

Bersikap sombong dan membangga diri adalah amalan orang-orang munafik dan termasuk kufur terhadap nikmat Allah s.w.t . Oleh itu,Allah s.w.t memberi balasan azab terhadap mereka yang bersikap sombong dalam pergaulan dengan sesama manusia.

Firman Allah s.w.t:
لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَ‌ۚ إِنَّهُ ۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡتَكۡبِرِينَ (٢٣)
Ertinya:
"Tidak dirahui lagi bahawa sesungguhnya Allah s.w.t mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya Allah s.w.t tidak menyukai orang-orang yang sombong."
(An-Nahl:23)

Firman Allah s.w.t:
وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسۡوَدَّةٌ‌ۚ أَلَيۡسَ فِى جَهَنَّمَ مَثۡوً۬ى لِّلۡمُتَكَبِّرِينَ (٦٠)
Ertinya:
"Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhdap Allah s.w.t,mukanya menjadi hitam.Bukanlah neraka itu sebagai tempat bagi orang-orang yang menyombong diri."
(Az-Zumar:60)

Firman Allah s.w.t:
فَٱدۡخُلُوٓاْ أَبۡوَٲبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيہَا‌ۖ فَلَبِئۡسَ مَثۡوَى ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ (٢٩)
Ertinya:
"Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam,kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu."
(An-Nahl:29)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Daripada Nabi s.a.w baginda s.a.w bersabda."Tidak akan masuk syurga seseorang yang mempunyai sifat sombong(dihati)walaupun hanya sebesar zarah."
(HR.Muslim)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Dan Allah s.w.t berfirman:'Kemegahan itu sarung-Ku dan kesombongan itu adalah selendang-Ku.Barangsiapa yang memiliki (slah satu) daripada kedua-duanya, nescaya Aku akan campakkan dia ke dalam neraka."
(HR.Muslim)

Dalam Hadith Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Tiada seorangpun berjalan dengan sombong dan menyombongkan dirinya,melainkan dia akan bertemu dengan llah s.w.t dengan mendapat kemurkaan0Nya."
(HR.Tabari)

(23) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

SUKA BERBANTAH DAN BERTENGKAR SESAMA MUSLIM.
Perbuatan suka bertengkar dan berbantah dengan sesama muslim dalam perkara kecil dan remeh adalah dilarang dalam islam kerana akan menimbulkan renggang dan kurangnya hubungan silaturrahim serta akan mengurangkan kesempurnaan iman seseorang serta tergolong ciri-ciri munafik.

Firman Allah s.w.t:
لَّا خَيۡرَ فِى ڪَثِيرٍ۬ مِّن نَّجۡوَٮٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَـٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ‌ۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٲلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمً۬ا (١١٤)
Ertinya:
"Tidak ada kebaikan perkataan mereka,kecuali kata-kata orang yang menyuruh bersedekah atau mengajak berbuat baik atau mendamaikan orang yang berselisih."
(An-Nisa':114)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan hakikat iman sehingga dia meninggalkan berbantah-bantah walaupun dia di pihak yang benar."
(HR.Ibnu Abid Danya)
Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Tinggalkan berbantah-bantah kerana sesungguhnya berbantahan itu tidak diketahui hikmahnya dan tidak diamankan daripada fitnah."
(HR.Tabrani)

(24) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MELAMPAUI BATAS YANG DIGARISKAN OLEH ALLAH S.W.T
Perbuatan melampaui batas yang digariskan oleh Allah s.w.t bererti menurut kehendak hawa nafsu sehingga boleh tersesat dan menyesatkan pada jalan yang benar sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.
Firman Allah s.w.t:
قُلۡ يَـٰٓأَهۡلَ ٱلۡڪِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِى دِينِڪُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهۡوَآءَ قَوۡمٍ۬ قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأَضَلُّواْ ڪَثِيرً۬ا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (٧٧)
Ertinya:
"Katakanlah hai ahli kitab,janganlah kamu melampaui batas selain kebenaran dalam agamamu dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu daripada suatu kaum sebelummu yang telah sesat dan menyesatkan ramai manusia dan mereka juga telah tersesat dari jalan yang bear."
(Al-Maidah:77)

Orang-orang yang hidup berlandaskan semata-mata kerana dorongan hawa nafsu dalam menikmati segala kurnia dan nikmah Allah s.w.t., akan sentiasa berada jauh dari jalan kebenaran.Mereka sanggup mengubah segala ketentuan Allah s.w.t seperti menghalalkan yang haram,mengubah ayat-ayat Allah s.w.t dan sebagainya sehingga Allah s.w.t mengunci hati mereka,lalu mereka tidak dapat membezakan batas yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t dan Rasul-Nya.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ (٨٧)
Ertinya:
"Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan Allah s.w.t bagimu dan janganlah kamu melampaui batas."
(Al-Maidah:87)

Firman ALLAH S.W.T:
كَذَٲلِكَ نَطۡبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلۡمُعۡتَدِينَ (٧٤)
Ertinya:
"Demikianlah Kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas."
(Yunus:74)

(25) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

BERPUTUS ASA DALAM MENGHADAPI CABARAN HIDUP.
Orang yang berputus asa dalam menghadapi cabaran dan dugaan hidup adalah mereka yang tidak bersabar terhadap sesuatu yang ditakdirkan Allah s.w.t dalam usaha memperolehi rahmat Allah s.w.t. Sikap berputus asa dalam menghadapi realiti hidup berpunca daripada kelemahannya iman dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah s.w.t,sedangkan disebalik kegagalan itu ada tersirat sesuatu rahmat dan hikmah yang besar yang akan diberikan Allah s.w.t.
Dalam islam,orang-orang yang berputus asa dalam menangani kesusahan hidup adalah tergolong orang orang yang sesat dan munafik kerana tidak mempunyai keyakinan terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah s.w.t yang boleh mengatasi segala sesuatu.

Firman Allah s.w.t:
قَالُواْ بَشَّرۡنَـٰكَ بِٱلۡحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡقَـٰنِطِينَ (٥٥)
Ertinya:
"Sahut mereka:"Janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa."
(Al-Hijr:55)

Allah s.w.t berfirman:
قَالَ وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦۤ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ (٥٦)
Ertinya:
"Ibrahim berkata:"Tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya,kecuali orang-orang yang sesat."
(Al-Hijr:56)

Firman Allah s.w.t:
قُلۡ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِ‌ۚ
Ertinya:
"Katakanlah:"Hai hamba-hamba-KU yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah s.w.t."
(Az-Zumar:53)

Firman Allah s.w.t:
وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةً۬ فَرِحُواْ بِہَا‌ۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيہِمۡ إِذَا هُمۡ يَقۡنَطُونَ (٣٦)
Ertinya:
"Dan apabila Kami merasakan suatu rahmat kepada manusia,nescaya mereka gembira dnegan rahmat itu.Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah(bahaya)disebabkan kesalahan yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri,tiba-tiba mereka berputus asa."
(Ar-Rum:36)

(26) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MEMBAZIR DALAM MEMANFAATKAN NIKMAT ALLAH S.W.T
Islam menyuruh umatnya hidup serba sederhana dalam segala aspek dan melarang membazir dalam menikmati segala kurniaan Allah s.w.t.Segala harta yang dimiliki tidak boleh dibelanjakan pada jalan yang bertentangan dengan syariat islam.

Firman Allah s.w.t:
وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُ ۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا (٢٦)
Ertinya:
"Dan janganlah kamu membazirkan hartamu secara boros."
(Al-Isra':26)

Orang-orang yang boros dalam membelanjakan harta dengan sia-sia adalah tergolong orang-orang munafik dan golongan syaitan.

Firman Allah s.w.t:
إِنَّ ٱلۡمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَٲنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ‌ۖ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورً۬ا (٢٧)
Ertinya:
"Sesungguhnya orang-orang yang suka membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan sangat ingkar kepada Tuhannya."
(Al-Isra':26)

(27) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

KELUH KESAH APABILA DITIMPA MUSIBAH.
Setiap orang tidak terlepas daripada mengalami musibah yang ditakdirkan Allah s.w.t yang hanya untuk menguji keimanan kepada Allah s.w.t.Oleh itu setiap muslim yang beriman kepada Allah s.w.t,tidak seharusnya merasakan keluh kesah apabila mendapat sesuatu musibah atau bahaya yang ditentukan oleh Allah s.w.t kerana itu tergolong orang-orang munafik yang tidak bersyukur kepada Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t:
إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعً۬ا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ ٱلۡخَيۡرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا ٱلۡمُصَلِّينَ (٢٢)
Ertinya:
"Apabila ia ditimpa kesusahan,ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,kecuali orang yang mengerjakan solat."
(Al-Ma'rij:20-22)

(28) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENGKHIANAT SESUATU AMANAH.
Mengkhianat sesuatu amanah adalah seseorang yang mendapat kepercayaan daripada orang lain tetapi ia tidak memenuhi amanah yang dipercayakan kepadanya.Dalam islam amanah wajib dijaga dan dipelihara agar tidak menghilangkan kepercayaan dan kejujuran.
Perbuatan mengkhianati sesuatu amanah adalah dilarang dan tergolong amalan orang-orang yang akan mendapat kemurkaan Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (٢٧)
Ertinya:
"Hai orang-orang beriman,janganlah kamu mengkhianati Allah s.w.t dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui."
(An-Anfal:27)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Belum beriman bagi orang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji."
(HR Ahmad,Bazzar dan Tabrani)

Ada ulama yang mengatakan apabila ada seseorang yang tekun mengerjakan solat,puasa,mengerjakan haji dan banyak mengerjakan amal soleh,tetapi tidak beramanah terhadap sesuatu,maka menjadi sia-sialah amal mereka dan tiada memperolehi petunjuk dan dimurkai Allah s.w.t.

(29) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.
  MEMUTUSKAN SILATURRAHIM.
Mencadangkan dan mengekalkan hubungan silaturrahim adalah dituntut dalam islam.Oleh itu,seseorang yang memutuskan tali silaturrahim akan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan sahabat handai dan sesama muslim bahkan termasuk ciri-ciri orang manafik.

Firman Allah s.w.t:
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبً۬ا (١)
Ertinya:
"Dan bertaqwalah kepada Allah s.w.t yang dengan nama-NYA kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah)hubungan silaturrahim.Sesungguhnya Allah s.w.t sentiasa menjaga dan mengawasi kamu.'
(An-Nisa':1)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim."
(HR.Muslim)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Barang siapa yang suka rezekinya dimudahkan dan usianya dipanjangkan,maka hendaklah ia menyambung silaturrahim."
(HR.Muslim)

(30) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MEMECAHBELAHKAN PERPADUAN MUSLIMIN.
Islam meyuruh umatnya agar hidup bersatupadu dalam kesatuan aqidah dan iman.Justeru itu,perbuatan memecahbelahkan perpaduan dan keharmonian natara sesama muslim adalah dilarang dalam Islam kerana akan menyebabkan pengabaian terhadap amanah Allah s.w.t sebagai khalifah dalam mentadbir kehidupan ummah,sikap demikian boleh membawa kepada kejatuhan dan kehancuran umat Islam sehingga mendatangkan bala bencana dan azab Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t:
وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعً۬ا وَلَا تَفَرَّقُواْ‌ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءً۬ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦۤ إِخۡوَٲنً۬ا
Ertinya:
"Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali(agama)Allah s.w.t dan janganlah kamu berpecah belah dan ingatlah akan nikmat Allah s.w.t ke atas kamu ketika kamu telah bermusuhan,lalu disatukan hatimu sehingga kamu menjadi saudara dengan nikmatnya."
(Ali Imran:103)

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ‌ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِ‌ۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِىٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَہۡدِىٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ (١٣)
Ertinya:
"Dan janganlah kamu berpecah belah dalam agama.Berat bagi orang-orang musyrik(menerima)apa yang kamu sarakan kepada mereka(mengesakan Allah s.w.t),Allah s.w.t memilih kepadanya siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuk siapa yang kembali kepada-NYA."
(Asy-Syura:13)

Orang yang suka memecahbelahkan perpaduan umat Islam adalah tergolong orang munafik yang sentiasa memusuhi islam secara myata dan mereka patut diperangi.

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Barangsiapa diantara seseorang yang datang kepadamu sedangkan keadaanmu bersatu yang dikehendaki oleh orang itu untuk dipisahkan persatuanmu,maka bunuhlah dia."
(HR.Muslim)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Sesungguhnya bakal terjadi berbagai fitnah dan perkara-perkara baru.Barangsiapa memecahbelahkan urusan umat yang sudah bersatu ini,maka pukullah ia ddengan pedang,siapapun dia orangnya."
(HR.Muslim)

(31) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENGHALALKAN PERKARA YANG HARAM.
Dalam syariat Islam segala sesuatu yang halal atau haram adalah jelas sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran dan sunnah.Justeru itu,umat Islam tidak boleh atau dilarang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah s.w.t dan Rasul-NYA.Perbuatan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah berdosa besar hukumnya dan tergolong amalan orang munafik.

Firman Allah s.w.t:
يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ‌ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۬ (١)
Ertinya:
"Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mendahului (dengan perbuatan atau perkataan) sebelum Allah s.w.t dan Rasul-NYA dan takutlah kepada Allah s.w.t. Sesungguhnya Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui."
(Hujurat:1)

Firman Allah s.w.t:
تَعۡتَدُوٓاْ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ (٨٧)
Ertinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan (makanan) yang baik-baik yang telah dihalalkan Allah s.w.t bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah s.w.t tiada mengasihi orang yang melanggar batas."
(Al-Maidah:87)

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُڪُمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ۬ وَهَـٰذَا حَرَامٌ۬ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ‌ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ (١١٦)
Ertinya:
"Janganlah kamu berkata dusta menurut yang diterangkan oleh lidahmu sendiri. Ini halal dan ini haram, supaya kamu mengadakan dusta terhadap Allah s.w.t. Sesungguhnya orang yang mengadakan dusta terhadap Allah s.w.t tiada perolehi kemenangan."
(An-Nahl:116)

(32) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MEMBUAT KEROSAKAN DIMUKA BUMI.
Islam menyuruh umatnya menjalani kehidupan yang aman dan sejahtera berlandaskan iman dan takwa. Setiap muslim wajib menjauhi dan meninggalkan segala bentuk perbuatan yang boleh merosakkan diri sendiri, masyarakat, agama dan negara. Oleh itu, seseorang yang melakukan kerosakan di muka bumi ini seperti maksiat dan segala bentuk dosa kecil & besar adalah tergolong orang-orang munafik yang amat dimurkai Allah s.w.t dan akan mendapat balasan azab dari-Nya di hari akhirat.

Firman Allah s.w.t:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (١١) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (١٢)
Ertinya:
"Apabila dikatakan kepada mereka:" Janganlah kamu berbuat bencana dimuka bumi'. maka jawab mereka:'Hanya kami berbuat kebaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka itu berbuat bencana,tetapi mereka tiada sedar."
(Al-Baqarah:11-12)

Firman Allah s.w.t:
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلۡأَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيهَا وَيُهۡلِكَ ٱلۡحَرۡثَ وَٱلنَّسۡلَ‌ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡفَسَادَ (٢٠٥)
Ertinya:
"Apabila ia berpaling,ia berusaha di muka bumi berbuat kebinasaan dan merosakkan tanaman dan anak-anak. Dan Allah s.w.t tiada mengasihi kebinasaan itu."
(Al-Baqarah:205)

Firman Allah s.w.t:
وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِى ٱلۡأَرۡضِ‌ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ (٧٧)
Ertinya:
"Dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi. Sesungguhnya Allah s.w.t tiada mengasihi orang-orang yang berbuat bencana itu.'
(Al-Qasas:77)

(33) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENUDUH ORANG BERIMAN BODOH.
Orang munafik mempunyai pendirian yang lemah dan amat sedikit memiliki ilmu pengetahuan tentang perkara yang bermanfaat dan yang memudaratkan. Justeru itu, mereka mudah menuduh orang beriman bodoh atau kurang ilmu pengetahuan dalam menangani urusan kehidupan.

Firman Allah s.w.t:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ‌ۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (١٣)
Ertinya:
"Apabila dikatakan mereka: 'Berimanlah kamu sebagaimana manusia beriman', Mereka berkata: 'Apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh yang telah beriman. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah yang sebenarnya bodoh,tetapi mereka tidak menyedarinya."
(Al-Baqarah:13)

Berdasarkan ayat diatas,jelas orang-orang yang munafik adalah golongan yang bodoh kerana mereka hidup berlandaskan kesesatan dan kejahilan serta tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan.

(34) Mari kita kenal beberapa ciri manusia yang SESAT golongan PASIK & MUNAFIQ.

MENGUBAH DAN MENYALAHGUNAKAN AYAT-AYAT ALLAH S.W.T
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada umat manusia adalah suci, mengandungi kebenaran yang hak, sentiasa sesuai sepanjang zaman dan terpelihara daripada sebarang bentuk yang boleh mencemarkan atau merosakkannya. Adapun orang yang tidak berilmu pengetahuan luas, cuba mengubah dan mentafsirkan kebenaran Al-Quran mengikut kehendak )hawa napsu) sendiri atau kerana didorong oleh kepentingan tertentu (bukan semata-mata kerana Allah - Lillaahi), maka mereka adalah termasuk golongan orang-orang munafik yang sentiasa hendak menghancurkan umat islam,Al-Quran dan sunnah.

Firman Allah s.w.t:
وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقً۬ا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۭ بِهِۦ‌ۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنً۬ا قَلِيلاً۬ وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ (٤١)
Ertinya:
"Dan berimanlah kamu kepada (Kitab) yang aku turunkan yang membenarkan (kitab) yang ada serta kamu dan janganlah orang yang mula-mula kafir (ingkar) dengan dia dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan wang yang sedikit takutlah kepada-Ku."
(Al-Baqarah:41)

Rasulullah s.a.w bersabda:
Ertinya:
"Barangsiapa mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sahaja, maka tempatnya dalam neraka."
(HR.At-Tarmizi)

50. BERASA GEMBIRA APABILA MUSIBAH MENIMPA ORANG BERIMAN.
orang munafik mempunyai prasangka yang buruk terhadap kaum muslimin. Oleh itu, apabila mereka mendengar kaum muslimin mendapat sesuatu musibah mereka cuba menyebarluaskan berita dukacita itu kepada masyarakat sambil memperlihatkan simpati dan kesedihannya.Tetapi pada nasib malang yang dialami oleh kaum muslimin.

Firman Allah s.w.t:
إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٌ۬ تَسُؤۡهُمۡ‌ۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٌ۬ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ (٥٠)
Ertinya:
"Jika kamu mendapat kebajikan, nescaya menyakitkan hati mereka, tetapi jika kamu ditimpa musibah (bala - cobaan), mereka berkata:"Sesungguhnya kami telah waspada daripada dahulu, lalu mereka berpaling dengan sukacita."
(At-Taubah:50)

Orang munafik tidak akan senang, tetapi jika kamu ditimpa musibah (bala - cobaan), mereka berkata:"Sesungguhnya kami telah waspada daripada dahulu,lalu mereka berpaling dengan Sukacita (bergembira). "Orang munafik tidak akan senang apabila umat Islam mencapai kejayaan atau kenikmatan.
///
Ab Sheikh Yunan.